Volgt budget de inzet POH-GGZ?

Volgt budget de inzet POH-GGZ?

Datum: 7 september 2015

ggz_zorgenzDe POG-GGZ die patiënten met lichte psychische klachten behandelt, heeft zich in de huisartsenpraktijk bewezen. De inzet mag van de NZa in 2016 worden opgevoerd naar één fte. Maar volgt het budget ook deze transitie? Dat vraagt de LHV nu aan VWS.

“Wij krijgen op dit moment veel vragen van huisartsen over de POH-GGZ en de mogelijkheid om de inzet te verdrievoudigen”, stelt bestuurslid Geert-Jan van Loenen in een verklaring van de Landelijke Huisartsen Vereniging. “Kán ik hier wel voor kiezen? Om huisartsen te helpen bij deze afweging, stellen wij volgende week al ons rekenmodel POH-GGZ 2016 beschikbaar. Maar feit blijft dat wanneer je huisartsen vraagt te investeren in een nieuwe collega of extra ruimte, wel vooraf duidelijk moet zijn dat hier structureel geld voor beschikbaar is.”

Ruimere inzet
Een deel van de huisartspraktijken heeft behoefte aan een ruimere inzet van POH-GGZ dan mogelijk is met de huidige tarieven. Daarom is het goed dat de uitbreiding mogelijk is. “Velen zijn heel enthousiast over de inzet van de POH-GGZ. Onderzoek laat zien dat het aantal patiënten dat met psychische of sociale problemen naar de huisarts komt, fors stijgt”, aldus Van Loenen. “Realiteit is wel dat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Als we in 2016 de mogelijke beschikbaarheid verdrievoudigen (in 2015 is de norm eenderde fte per praktijk, RED), dan is daarvoor meer budget nodig. Doe je dat niet, dan gaat meer POH-GGZ ten koste van het budget voor de basishuisartsenzorg. Dat wil niemand.”

Gesprek met ministerie
De LHV is al geruime tijd op het hoogste niveau in gesprek met het ministerie van VWS over een verruiming van het budget voor de POH-GGZ. Daarnaast stuurde de artsenorganisatie hierover recent een brief aan de minister. “We hopen dat voor Prinsjesdag 2015 duidelijk is of het extra budget wordt vrijgemaakt om het succes van de POH-GGZ voort te zetten.”

(Foto: Blue Sky Image/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Er is volgens de NZA sprake van 25 % onderfinanciering van de POH GGZ. Alsook de consulten niet vergoed gaan worden wordt het financieringsprobleem voor de huisartsen twee keer zo groot. Ik ben initiatiefnemer van een grote POH-GGZ dienst in Leiden,ben zeer tevreden over de kwaliteit en patientvriendelijkheid en de enorme bezuiniging die we hebben verwezenlijkt. Helaas wordt nu al het administratieve appataat uit eigen zak betaald, met de verdubbeling van personeel is het voor mijn organisatie door het kortzichtig beleid van de zorgverzekeraars niet meer op te brengen. Ondertuseen verdwijnen miljarden naar nutteloze ICT, geen waterhoofd aan management, debiele benchmarkwaanzin en sponsoring van zogenaamde topsport waar niemand op zit te wachten. En niet te vergeten de reklame campagnes.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *