Verzorgend leiderschap: voorbeeld en inspiratiebron

Verzorgend leiderschap: voorbeeld en inspiratiebron

Datum: 30 augustus 2019

Mensen blijven langer thuis wonen, moeten meer zelf doen of met hulp van hun omgeving. De zorg in de wijk en het verpleeghuis wordt bovendien complexer en vraagt om meer samenwerking en afstemming. Het vak van verzorgenden verandert mee in deze ontwikkelingen. Van Kleef Instituut deed daarom voor ZonMw een verkennend onderzoek naar Verzorgend Leiderschap. Wat houdt leiderschap in bij verzorgenden? En wat hebben zij nodig om leiderschap te ontwikkelen in hun werkpraktijk? De resultaten van deze verkenning zijn samengevat in een publicatie. 

Het gaat om grote aantallen: er waren in 2017 bijna 123.000 fte verzorgenden/helpenden  en 23.000 fte verpleegkundigen in de ouderenzorg. Terwijl er over het algemeen veel meer aandacht is voor het beroep van verpleegkundige dan voor verzorgende.

Inspirerend
Verzorgend leiderschap is in feite nieuw. Het gaat hierbij niet om hiërarchisch leiderschap, maar om invloed die verzorgenden uitoefenen op de cliëntenzorg, de zorgorganisatie en de vakontwikkeling van zichzelf en collega’s. Verzorgenden geven aan dat zij hun leiderschap meestal laten zien in de cliëntenzorg, het team en de organisatie. Dat gebeurt veel minder in bijvoorbeeld landelijke of regionale projecten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat niet alle verzorgenden op regionaal en landelijk niveau kunnen of willen opereren. Jammer, want hun inbreng is van belang.

Grote betekenis
Verzorgenden zijn namelijk van grote betekenis. Zowel voor de cliënten als voor de zorgorganisaties en de samenleving. Ze voelen zich echter vaak onzichtbaar, weinig gewaardeerd en niet gehoord. Als je hen echter stimuleert om op te staan, kunnen ze een enorme groei doormaken. Daarvoor is aandacht, ruimte en vertrouwen nodig van hun organisatie, zo blijkt uit de verkenning.

Coaching en commitment
Coaching en commitment van het management is een belangrijke voorwaarde wil het leiderschap onder verzorgenden een kans krijgen. Managers moeten niet alleen achter de ontwikkelprogramma’s staan. Ze moeten verzorgenden ook coachen en ondersteunen bij de toepassing van de opgedane kennis en ervaringen.

Inspiratiebron
Verzorgend leiders zijn een inspiratiebron voor andere verzorgenden. Ze  dagen hun collega’s uit om zelf antwoorden op hun vragen te formuleren en stappen te zetten. Tegelijk is het belangrijk om ‘volgers’ de ruimte te geven. Niet iedereen wil zelf leiderschap vormgeven, maar zij kunnen wel leiders steunen en aanmoedigen. Daardoor krijgen goede ideeën en verbeteringen een kans.

Aanbevelingen
In de publicatie staan diverse aanbevelingen voor zorgorganisaties. Zoals: Creëer een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin verzorgenden de kans krijgen te groeien en hun leiderschapsrol kunnen oppakken.
Geef verzorgenden kansen om hun vak te verbreden. Betrek hen bij het beleid van de organisatie. Laat merken dat ze waardevol zijn en luister naar hun input. En stimuleer verzorgenden om deel te nemen aan landelijke platforms.

Zie de publicatie: Praktijkonderzoek naar Verzorgend leiderschap

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *