Versnellingsmakelaars moeten e-health meer vaart geven

Versnellingsmakelaars moeten e-health meer vaart geven

Datum: 4 mei 2018

Er is veel innovatie, maar slecht een (te) klein deel daarvan komt tot implementatie. Laat staan tot opschaling in de zorg. Daar is nu wat op bedacht: de versnellingsmakelaar. Deze zijn door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de ontwikkeling in e-health te, inderdaad……, versnellen. 

Drie Versnellingsmakelaars uit de regio’s van Zorginnovatie.nl (Utrecht, Noord-Holland en Oost Nederland) zijn door VWS gevraagd om een aantal e-health bedrijven te ondersteunen. Zij moeten hen met kennis en netwerk helpen, belemmeringen in opschalen identificeren en daar waar mogelijk die belemmeringen wegnemen. Versterking vindt plaats door zorgorganisaties actiever te betrekken bij het ontwikkelen van zorginnovaties, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde fieldlabs.

Al veel bereikt
De eerste resultaten van de pilot worden binnenkort gepubliceerd. Het is nu reeds duidelijk dat versnellingsmakelaars hebben bijgedragen aan concrete activiteiten die de scale-ups verder hebben geholpen. Denk hierbij aan bilaterale reflectiegesprekken, gesprekken met institutionele partijen, co-creatiesessies, concurrentie- en marktanalyses, het zoeken van financiers, patient experience sessies, relaties leggen in het netwerk en het organiseren van evenementen. In totaal hebben de makelaars in de afgelopen vijf maanden 14 scale-ups en fieldlabs ondersteund. Ze hebben daarnaast bemiddeld in contacten met VWS, RVO, ZI en andere relevante partijen, waardoor de ondernemers sneller contact konden leggen.

Barrières
De belangrijkste barrière is de ontwikkeling van het businessmodel. Wat is de uiteindelijke marktstrategie die de ondernemer inzet? Zorgorganisaties die (als fieldlab) mee willen ontwikkelen, vormen een belangrijk instrument in de doorontwikkeling van businessmodel en opschaling.
Ook moet worden nagedacht over hoe de inzet van zorgorganisaties in de fieldlabs wordt gefinancierd. Kleine ondernemers hebben vaak geen geld voor een pilot en zorgaanbieders kunnen hun uren niet onbeperkt gratis aanbieden. Het is niet de primaire functie van zorgorganisaties om te innoveren, of ondernemers daarbij te ondersteunen. Om e-health-pilots van de grond te krijgen, moet worden nagedacht worden over financiële ondersteuning en het afstemmen van verwachtingen en behoeften van ondernemers en zorgorganisaties.

Ook behoefte aan een versnellingsmakelaar?
Heb je (of je organisatie) zelf een oplossing bij bijdraagt tot betere en efficiëntere zorg? Kan het binnen een bepaalde termijn op de markt worden gebracht en is het geschikt om op te schalen? En is er mogelijk al zicht op een duurzaam verdienmodel? Dan helpen de versnellingsmakelaars je graag om barrières weg te nemen en verdere stappen naar opschaling te zetten. Neem contact op met Marc Kalf, voorzitter stichting Zorginnovatie.nl en versnellingsmakelaar VWS via info@zorgvoorinnoveren.nl

(Foto: Chris Peeters)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *