Verschuiving zorg voor asielzoekers

Verschuiving zorg voor asielzoekers

Datum: 1 september 2017

Er komt een grote verschuiving in de eerstelijnszorg voor zorg aan asielzoekers. Negen jaar lang heeft het Gezondheidscentrum Asielzoekers dit gedaan. Echter: na een aanbesteding heeft het Centrum Opvang Asielzoekers deze zorg gegund aan Arts en Zorg. Dit gaat per 1 januari a.s. in voor de duur van minimaal vier jaar, met de mogelijkheid tot een verlening tot maximaal 8 jaar.

De aanbesteding werd door Centrum Opvang Asielzoekers (COA) georganiseerd samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De gunning van de aanbesteding door het COA is gebaseerd op een combinatie van kwaliteit en prijs in de verhouding 70% respectievelijk 30%. Bij het invullen van de asielzoekerszorg sluit Arts en Zorg aan bij de zorg in de reguliere huisartsenpraktijken van Arts en Zorg.
Echter: door deze switch kan er veel ervaring verloren gaan. Gezondheidscentrum Asielzoeker (GCA) heeft de afgelopen negen jaar de huisartsenzorg voor en op de tientallen asielzoekerscentra (azc) in Nederland verzorgd. Ze heeft daardoor veel kennis opgebouwd, juist omdat asielzoekers bovengemiddeld vaak met psychische klachten kampen.

Grootschalig ontslag
Arts en Zorg neemt het personeel van het Gezondheidscentrum Asielzoeker (GCA) niet over. Daardoor verliezen 274 mensen van het GCA per 1 januari hun baan. Het gaat vooral verpleegkundigen, huisartsassistenten en ggz-consulenten. Amon van den Borg, directeur Arts en Zorg, vindt deze gang van zaken ook spijtig. “We hebben met Menzis, eigenaar van GCA, onderhandeld over de overname van GCA”, geeft hij aan. “We hebben ons echt tot het uiterste ingespannen om dit te doen slagen. We hadden graag een groot deel van het personeel van GCA overgenomen. Echter: Menzis heeft ons eindaanbod niet geaccepteerd.”

♦ Ook per 1 januari a.s. voldoende zorg voor asielzoekers

Inwerkperiode
Het personeel van het GCA moet dus op zoek naar een andere baan. Medewerkers die tot eind van het jaar blijven, krijgen een bonus, om te voorkomen dat er vanwege het personeelsverloop niet genoeg zorg kan worden geleverd. Een woordvoerder van het COA zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden en ervan uit te gaan dat er vanaf 1 januari voldoende gezondheidszorg is voor asielzoekers. “Dat laatste klopt zeker”, beaamt Van den Borg. “We zijn al druk bezig met het werven van personeel. We hebben al een kleine 250 gesprekken gevoerd en daarnaast spreken we de komende maand nog eens 100 sollicitanten. Uiteraard hebben ook medewerkers van GCA gesolliciteerd. Alle mensen die bij ons in dienst treden, krijgen voor januari een intensieve inwerkperiode.”  Hij vervolgt: “De huisartsen die nu de zorg voor asielzoekers bieden, blijven dat ook doen. Zij zijn niet in dienst bij GCA, maar apart gecontracteerd, dus dat verandert niet. Dat waarborgt natuurlijk ook een deel van de continuïteit van zorg.”

amon_van_den_berg_zorgenz

Amon van den Borg

Betrokkenheid zorgverzekeraar
Arts en Zorg is een grote organisatie, met 25 gezondheidscentra en 600 zorgaanbieders in dienst. “De zorg voor asielzoekers wordt grotendeels aangeboden op de azc’s”, vertelt Van den Borg. “Daarnaast hebben we 24-uurs telefoondiensten en we zullen nieuwe online-diensten introduceren, in samenwerking met het COA. DSW is onze partner bij de zorg voor asielzoekers. Maar in tegenstelling tot GCA is Arts en Zorg eindverantwoordelijk, en niet de zorgverzekeraar.”

 

(foto bovenaan: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *