Verpleeghuisarts mag de wijk in

Verpleeghuisarts mag de wijk in

Datum: 7 november 2016

verpleeghuisarts_zorgenzOm thuis te kunnen blijven wonen, hebben bepaalde groepen patiënten specifieke zorg in de eigen omgeving nodig. Volgens het Zorginstituut Nederland past deze zorg binnen de Zorgverzekeringswet. Dat maakt het mogelijk dat specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten patiënten in de wijk mogen helpen. Het ZIN zegt dat het belangrijk is dat deze zorg in de eerste lijn beschikbaar komt, dicht bij de mensen waar het om gaat.

Tot voor kort verbleef een groot deel van de mensen met dementie, MS, Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking in een verpleeghuis (intramuraal). Het huidige beleid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten blijven wonen. Op een verantwoorde manier en met behoud van kwaliteit van leven.

Leren omgaan met beperkingen
Bij de specifieke zorg die dit mogelijk moet maken, spelen de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten een belangrijke rol. Deze zorg richt zich ook op het leren omgaan met beperkingen en de zelfredzaamheid van de patiënt. Ook de mensen rondom de patiënt (de mantelzorg) worden betrokken. De genoemde professionals werken momenteel nog vaak binnen instellingen.

Aanspraak ‘zoals huisartsen plegen te bieden’
In opdracht van staatssecretaris Van Rijn heeft het ZIN onderzocht of extramurale behandeling onder de Zorgverzekeringswet valt. In het rapport Extramurale behandeling ontleed concludeert het instituut dat dit het geval is. ‘Deze zorgverleners beschikken over een bijzondere deskundigheid op het gebied van de zorg voor specifieke groepen (ouderen met multimorbiditeit; bij progressieve degeneratieve aandoeningen; verstandelijk beperkten). Ondanks deze specifieke deskundigheid gaat het gaat het nog steeds om het generalistische, medische arsenaal waarvan ook de huisarts zich bedient. In die zin vatten we de zorg van huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten samen onder de noemer generalistisch geneeskundige zorg’, aldus het rapport. Zorg zoals huisartsen plegen te bieden is binnen de te verzekeren prestaties het verzamelpunt van deze zorg.

Samen inhoud zorg beschrijven
Het ZIN doet in het rapport een aantal aanbevelingen. De zorg voor de diverse doelgroepen is nu nog sterk georganiseerd en beschreven vanuit de instellingen. Diversiteit en praktijkvariatie zijn hiervan het gevolg. Om daadwerkelijk tot goede zorg te komen, pleit het ZIN ervoor dat de beroepsgroepen samen de inhoud van de zorg aan beschrijven. ‘De beschrijving van de multidisciplinaire zorg in zorgstandaarden en zorgprogramma’s is gericht op duidelijkheid over zorginzet en over verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener. Zonder uniforme beschrijvingen van de zorg kan de NZa deze zorg niet bekostigen en kunnen zorgverzekeraars deze niet inkopen’, aldus het ZIN.

Goede brede eerstelijns zorg samen organiseren
Het ZIN benadrukt dat in de brede eerstelijns zorg huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten meer moeten gaan samenwerken en gezamenlijk standpunten moeten ontwikkelen over voorschrijven, verwijzingen en 24-uurs bereikbaarheid.

(Foto: Good Luz/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *