Verloskunde en jeugdzorg in lijn

Verloskunde en jeugdzorg in lijn

Datum: 14 maart 2016
dvp_rijnmond_zorgenz

De ondertekening van het samenwerkingsconvenant met (v.l.n.r.) Laura Lesuis van de Verloskundigen Kring Rijnmond, Hans Butselaar van CJG Rijnmond, Marja Huizer van het Kraamzorg Samenwerkingsverband Rijnmond en Mieke Oostveen van de Verloskundigen Coöperatie Voorne-Putten.

Het District Verloskundig Platform (DVP) heeft in de Rijnmond afspraken gemaakt om de zorg rond zwangerschap en geboorte naadloos aan te laten sluiten op de jeugdgezondheidszorg. Verloskunde, kraamzorg en jeugdzorg komen zo op één lijn.

Welke gegevens hebben verloskundige praktijken, kraamzorg organisaties en jeugdgezondheids organisaties van elkaar nodig om goede zorg aan kind en ouders te kunnen bieden? In het DVP Rijnmond bogen vele partijen zich gezamenlijk over deze vraag. Verloskundigen Kring Rijnmond, Verloskundigen Coöperatie Voorne Putten, Kraamzorg Samenwerkingsverband Rijnmond, CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel maakten vaste afspraken over verantwoordelijkheden en overdracht, met het doel om de continuïteit van zorg na de geboorte van het kind in regio Rijnmond te waarborgen. Vorige week bekrachtigden zij namens DVP Rijnmond formeel hun afspraken met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

Overdracht van gegevens
Om de zorg rondom zwangerschap en geboorte naadloos aan te laten sluiten op de jeugdgezondheidszorg dragen verloskundigen en kraamverzorgenden gezamenlijk hun bevindingen over aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG monitort namelijk de gezondheid en ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0-18 jaar en geeft onder meer opvoedondersteuning. Daarbij kunnen allerlei gegevens van belang zijn, die van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van kind en ouders. “Waren er complicaties bij de bevalling? Hoe is het kraambed verlopen? Hoe was de start van moeder, partner en kind? Lukt het met de voeding? Hierover informeren de verloskundige en ik het CJG door middel van een standaard overdrachtsformulier, dat we gezamenlijk ontwikkeld hebben”, vertelt Cora Vlastuin, kraamverzorgende. “Dat doen we overigens altijd met toestemming van de ouders, tenzij de veiligheid van het kind in gevaar is.”

Betere aansluiting van zorg
Geheel nieuw is de samenwerking tussen verloskundigen, kraamverzorgenden en CJG niet, maar met deze afspraken is er een vaste procedure en is de aansluiting van zorg verbeterd. Hanneke Meijer, verpleegkundige van het CJG geeft aan: “Door deze afspraken heb ik een officieel terugkoppelmoment naar de kraamzorg of verloskundige over de zorg van het kind. Door elkaar te informeren, kunnen we nu nog beter passende zorg bieden.”

Van bevalling naar jeugdgezondheidszorg
Met de vaste overdrachtsafspraken tussen verloskunde en jeugdgezondheidszorg zet DVP Rijnmond een concrete stap in het optimaliseren van de geboortezorg in de regio. “We zijn trots dat we met zoveel partijen in de regio elkaar hierin hebben weten te vinden” vertelt Hiske Ernst, bestuurslid van het DVP Rijnmond. “We doen dit naar aanleiding van de adviezen uit het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap & Geboorte ‘Een goed begin’ en de landelijke richtlijn ‘Gegevensoverdracht vanuit verloskunde en kraamzorg naar de jeugdgezondheidszorg’ van het RIVM. Als vervolg op de huidige afspraken werken we komend jaar aan een veilige overdracht van de zorg na de bevalling in het ziekenhuis naar de jeugdgezondheidszorg.”

DVP Rijnmond bestaat uit ruim 35 verloskundige praktijken, 2 verloskundige kringen, klinisch verloskundigen, gynaecologen uit 7 ziekenhuizen/medische centra, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, Kenniscentrum Erasmus MC, CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel. Samen werken zij aan een optimale uitkomst voor moeder en kind. Het DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert partijen ten aanzien van de organisatie en inhoud van de geboortezorg voor de regio. Annelies de Vries is als adviseur van ZorgImpuls betrokken geweest bij de oprichting van DVP Rijnmond; zij adviseert en ondersteunt het platform en is onafhankelijk voorzitter.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *