Verlenging beleidsregel innovatie mogelijk onder voorwaarden

Verlenging beleidsregel innovatie mogelijk onder voorwaarden

Datum: 3 oktober 2016

edith_schippers_zorgenzDe beleidsregel `Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties´ is gelimiteerd tot drie jaar. In sommige gevallen is dit echter te kort om een experiment vorm te geven. Daarom wil minister Schippers de looptijd van de beleidsregel Innovatie verruimen tot vijf  jaar. Zij het onder de voorwaarde dat verlenging alleen mogelijk is na evaluatie en een positief advies van de NZa.

Goede ideeën in de zorg moeten worden gestimuleerd worden, aldus minister Schippers. Deze maken de zorg innovatiever, efficiënter en bieden soms grote voordelen voor de patiënt. Echter: bekostiging en prestatiebeschrijvingen van de NZa sluiten niet altijd aan bij de wijze waarop het innovatieve idee is georganiseerd. De beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’ (bekend als: beleidsregel Innovatie)  biedt ruimte om dergelijke problemen op te lossen. Het maakt kleinschalige experimenten in de zorg mogelijk.

Van drie naar vijf jaar
De NZa heeft minister Schippers gevraagd om de looptijd van experimenten op grond van de beleidsregel innovatie te verruimen drie naar vijf jaar. Drie jaar is meestal voldoende om innovatieve zorgprestaties te beoordelen en te onderzoeken, stelt de NZa, maar in sommige gevallen is deze periode te kort. Vooral in situaties waarin wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Of als gedurende het experiment blijkt dat een grotere groep aanbieders of patiënten noodzakelijk is om de resultaten goed te kunnen interpreteren.

Voorwaarden
Minister Schippers gaat akkoord met verlenging van maximaal twee jaar, zij het onder strikte voorwaarde. Verlenging is uitsluitend mogelijk indien uit evaluatie van het experiment door de NZa blijkt dat:
– het experiment onvoldoende uitkomsten heeft gegenereerd om een beslissing te nemen over het inbedden in de reguliere bekostiging dan wel het afbouwen van het experiment;
– de onderzoeksopzet en het type onderzoek vragen om een langere onderzoeksduur.
De verlenging wordt dus niet op voorhand gegeven. Er is een evaluatie noodzakelijk van de NZa. En de NZa besluit vervolgens tot een verlenging van maximaal twee jaar, dan wel tot het beëindigen van het experiment, en deze in te bedden in de reguliere bekostiging dan wel af te bouwen.

Ga hier naar de Kamerbrief over de Evaluatie van de beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties.

(Foto Edith Schippers: VWS)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *