Verleiden tot e-health

Verleiden tot e-health

Datum: 20 april 2015

ehealth_zorgenz“De meerderheid van degenen die straks wellicht te maken krijgen met e-health toepassingen verwacht dat deze makkelijk te gebruiken zijn. Zij verwachten ook dat contact met zorgverleners makkelijker wordt en dat ze met e-health mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Waar vooral twijfels over zijn is of contact via het internet prettig is en of de toepassingen goed werken.”

NIVEL-onderzoeker Anke de Veer licht toe wat de intenties van 57-plussers zijn om e-health toepassingen te gebruiken. “Je moet ze eigenlijk verleiden, laten zien hoe het werkt en ze een tijdje de gelegenheid geven het uit te proberen, zodat ze merken hoe gemakkelijk het te gebruiken is en dat ze er echt wat mee opschieten. Vooral mensen met een lagere opleiding en mensen zonder ervaring met internet zouden speciale aandacht moeten krijgen.”

Voordelen zien
Een videoverbinding met de wijkverpleegkundige, de bloedsuikerspiegel of het zuurstofgehalte in het bloed doorgeven aan de huisarts via internet; als ouderen de voordelen zien of er al mee bekend zijn, zullen ze er sneller gebruik van maken, zo blijkt uit deze publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BMC Health Services Research. In het onderzoek is nagegaan wanneer mensen bereid zijn om e-health te gebruiken. Toegespitst op de verwachting dat e-health ze kan helpen, hoe gemakkelijk ze denken dat e-health toepassingen te gebruiken zijn, hun vaardigheid op internet en de computer, en op de overtuigingen van anderen in hun omgeving. Voor het onderzoek vulde een random steekproef van ruim duizend mensen tussen de 57 en 77 jaar uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg een vragenlijst in.

Oefenen
Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat dit heel moeilijk is. Waarschijnlijk zal e-health sneller geaccepteerd worden als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met e-health applicaties.

Het onderzoek Determinants of the intention to use e-health by community dwelling older people is hier te downloaden.

(Foto: Nopporn/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *