Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Datum: 2 augustus 2017

Goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn essentieel voor de huisartsenpraktijk. Daarvoor zijn veel stageplaatsen nodig. Een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding zijn ingevoerd als stimulans voor toename van het aantal stageplaatsen. Het indienen van aanvragen kan het hele jaar door.

Een huisartsenzorg die een stageplaats biedt, kan via SSFH twee vergoedingen aanvragen:
Een vergoeding praktijkbegeleiding
Een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk. De vergoeding is:
• € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
• € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Een stagevergoeding
Stagiairs die stage lopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van:
• € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
• € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen deze vergoeding terugkrijgen via SSFH. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is niet toegestaan door de Belastingdienst.

Stagefonds Zorg
Via het Stagefonds Zorg ontvangen stagebieders, naast de SSFH-vergoeding, een vergoeding van het ministerie van VWS.  De vergoeding geldt alleen voor erkende leerbedrijven. De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald. De hoogte is per jaar afhankelijk van het aantal aanvragers. Voor schooljaar 2015-2016 bedroeg de vergoeding voor een BOL-opleiding Doktersassistent (volledige stage) ca. € 1.500. Voor een BBL-Doktersassistent bedroeg de vergoeding € 1.800.

Het Stagefonds zorg staat los van SSFH. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voert deze regeling uit. Voor vragen: Servicedesk van de SBB (088-3380000) of per e-mail: stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u ook bij SBB terecht.
Meer informatie over het Stagefonds zorg.

Subsidieregeling praktijkleren
Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. Hiervoor moet de huisartsenpost of -praktijk een erkend leerbedrijf zijn.  De vergoeding verschilt per jaar, omdat de hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragers. Een subsidieaanvraag wordt na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar ingediend bij het RVO.
Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *