Van betekenis tot het einde

Van betekenis tot het einde

Datum: 8 oktober 2014

levenseinde_ouderenzorg_euthanasiePORTRETTEN OUDEREN – Er zijn drie ‘paden’ te onderscheiden in het wel of niet nadenken over de laatste levensfase. Ouderen die het eerste pad volgen, leggen hun keuzes vroeg vast. Het tweede pad wordt gevolgd door ouderen die wachten met nadenken en plannen tot de dood daadwerkelijk dichtbij komt. De laatste groep erkent dat het goed is om over de laatste levensfase na te denken, maar schuift dit voor zich uitonderzoek naar het.

Dat blijkt uit communiceren over de wensen voor de laatste levensfase, dat vijf studenten van het Erasmus MC hebben gedaan voor de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’. De studenten hebben wetenschappelijke literatuur onderzocht en ouderen geïnterviewd. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben ze portretten van de ouderen gemaakt.

Er is ook een aantal factoren dat denken over het levenseinde beïnvloed.

Factoren die positief samenhangen met het nadenken over de laatste levensfase zijn Kaukasisch ras, hoger inkomen, ongehuwd-zijn, hoog opgeleid-zijn en hogere leeftijd. In de interviews komt ziek-zijn of het overlijden van een naaste naar voren als een factor die het nadenken over het levenseinde bevordert. Dit geldt tevens voor persoonlijke ervaringen en de lichamelijke en geestelijke conditie van iemand.

Een goede vertrouwensband tussen de huisarts en patiënt en adequate nascholing van huisartsen is wenselijk.

Studenten geneeskunde dienen zich bewust te worden van het belang van gesprekken over de laatste levensfase. Daarom was een van de doelen van het onderzoek om te onderzoeken of de portretten van ouderen gebruikt kunnen worden als lesmateriaal binnen de studie Geneeskunde. Zo leren studenten al het belang van dergelijke gesprekken. Het project is positief ervaren. Er wordt gekeken of het onderwerp onderdeel kan zijn van het communicatie-onderwijs van de geneeskunde-opleiding in Rotterdam.

Nadenken en spreken over de laatste levensfase – portretten van ouderen is als PDF beschikbaar.

(Foto: Valentina Photos/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *