Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf

Van 5-minutenregistratie naar declaratie op planning vooraf

Datum: 6 december 2018

tijd_voor_ehealth_zorgenzDe 5-minutenregistratie is verre van gewenst in de wijkverpleging. Het was ook niet verplicht, maar tal van organisaties bleef deze maatregel handhaven. VWS, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de NZa hebben nu afspraken gemaakt om in 2019 definitief af te komen van die minutenregistratie. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen, werken met een andere manier van het registreren van de verleende zorg. Deze nieuwe registratiestandaard is veel minder arbeidsintensief.

Dat staat in een brief van minister De Jonge van VWS aan de Tweede Kamer. De 5-minutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Al eerder was de verplichting daarom geschrapt uit wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel merkwaardig genoeg in de praktijk bestaan. Daar komt nu uiterlijk volgend jaar een einde aan. Minister De Jonge: ‘In plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren, moeten we ze juist vertrouwen geven. En minder tijd die op gaat aan papier, is meer tijd voor de zorg.’

Declaratie op planning vooraf
Declaratie gaat straks plaatsvinden op basis van de planning die vooraf wordt gemaakt. De focus komt zo te liggen op verantwoording afleggen over kwaliteit in plaats van over tijd. De wijkverpleegkundige hoeft niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd. Dat scheelt veel tijd, die aan dus aan cliënten kunnen worden besteed. Zorgverzekeraars zullen alleen nog individuele zorgplannen inzien als de geleverde zorg er in een wijk erg afwijkt van wat je normaal gesproken mag verwachten.  

Handreiking en helpdesk
In een ‘handreiking registratiestandaard wijkverpleging’ wordt alles tot in detail uitgewerkt. In de handreiking staat legt hoe de registratiestandaard in de praktijk kan worden toegepast.
Om aanbieders te ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze wordt er onder andere een ‘ervaringenbox’ ingericht: een helpdesk van V&VN. Er komt online een lijst met veelgestelde vragen en indien nodig schiet het praktijkteam van VWS en NZa het komende jaar aanbieders te hulp die moeite hebben om van de minutenregistratie af te komen.

Convenant
Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, NZa, VWS en V&VN hebben dit afgesproken in een ‘Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging’. Sonja Kersten is verheugd over dit resultaat. “We stoppen eindelijk met het afrekenen van de professional op zaken die niets met zorg te maken hebben. De rol van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging wordt steeds belangrijker en zwaarder. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben complexere zorgvragen. Professionals verdienen de ruimte en het vertrouwen om goede zorg te leveren, in samenspraak met hun patiënten.”

Controle door zorgverzekeraars
De NZa heeft een ‘Controlemethodiek zorgverzekeraars bij Handreiking registratiestandaard wijkverpleging’ opgesteld. Daarin staat o.a.: Als zorgaanbieders aantonen dat zij hun administratieve organisatie en interne beheersing op orde hebben en volgens de handreiking werken, kan volstaan worden met een oordeel op organisatieniveau en zijn er geen aanvullende detailcontroles nodig. Wat de NZa betreft zijn de detailcontroles een laatste controlemiddel. Zorgverzekeraars dienen hier zo lang mogelijk van weg te blijven en eerst andere instrumenten in te zetten.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *