Leden Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht

Datum: 23 oktober 2018
  • Zwolle

Website Proscoop

De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Proscoop zoekt nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het gaat om toezichthouders ‘nieuwe stijl’ met de profielen: leiderschap & organisatieontwikkeling, gezondheidszorg domeinoverstijgend, financiën & maatschappelijke impact, innovatie & datamanagement en/of openbaar bestuur. De oproep voor een voorzitter en vier leden is inmiddels verschenen in De Volkskrant en te vinden op diverse vacaturesites.

De leden van de Raad van Toezicht inspireren en versterken Proscoop in het krachtenveld waarin Proscoop nadrukkelijk inspeelt op de samenwerking binnen én tussen de eerstelijnsgezondheidszorg, de eerste en tweede lijn en het sociaal en gemeentelijk domein. In de komende jaren ligt de focus op een aantal belangrijke thema’s: gebiedsgerichte samenwerking en populatiegerichte zorg, substitutie, ouderenzorg, GGZ, jeugd- en geboortezorg.

De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en presenteert de kandidaten aan Proscoop. Er vindt op uitnodiging een kennismakingsgesprek plaats met de sollicitatiecommissie voor de voorzitter op dinsdag 11 december 2018 en voor de leden van de Raad van Toezicht op maandag 14 januari en dinsdag 15 januari 2019. De benoeming van de voorzitter geschiedt door de voltallige raad in haar vergadering op 11 december 2018 en voor de overige vier leden op 28 januari 2019.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar Zorgenz@Zorgenz.nl

Author: Zorgenz

Share This Post On