Utrechtse huisartsen tegen plan wijkverpleging Zilveren Kruis

Utrechtse huisartsen tegen plan wijkverpleging Zilveren Kruis

Datum: 21 oktober 2015

utrecht_zorgenzUtrechtse huisartsen roepen Zilveren Kruis Achmea op om hun proef waarin de wijkverpleging per wijk aan één thuiszorgorganisatie wordt gegund, stop te zetten. Huisartsen Utrecht Stad (HUS), het samenwerkingsverband van alle huisartsen in Utrecht, hebben in een brief aan de zorgverzekeraar hun bezwaren tegen de pilot van drie jaar uiteen gezet. Carin de Kok en Leo Kliphuis, die samen de directie voeren van HUS, noemen als belangrijk punt van kritiek dat de herverdeling van de wijkverpleegkundige zorg een abrupt einde maakt aan jarenlange intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken.

Wat is er aan de hand?
Zilveren Kruis ziet dat het voor wijkverpleegkundige organisaties niet eenvoudig is om echt passende wijkzorg te leveren. In een wijk zijn vaak meerdere aanbieders actief. Door per wijk één zorgaanbieder voor de wijkverpleging aan te wijzen, ontstaat er één herkenbaar wijkverpleegkundig aanspreekpunt in de wijk. De wijkverpleegkundige kan zo veel beter en efficiënter de zorg voor de patiënt afstemmen met de huisarts, apotheek, het ziekenhuis en het sociale wijkteam. Dat is volgens de zorgverzekeraar goed voor onze verzekerden. Omdat keuzevrijheid belangrijk is, kunnen de verzekerden zonder bijbetaling ook terecht bij een andere gecontracteerde zorgaanbieder.

Vier voorkeursaanbieders voor de hele stad
Zilveren Kruis heeft een aantal maanden geleden in Utrecht, Zwolle en Hardenberg/Ommen een aantal voorkeursaanbieders uitgekozen en deze een contract aangeboden van drie jaar met een wijkbudget. In Utrecht gaat het om vier voorkeursaanbieders voor de hele stad. De wijkregisseur krijgt het reguliere tarief voor de geboden zorg. Cliënten in de wijk die voor een andere zorgorganisatie kiezen, krijgen slechts 75 procent van het tarief, afhankelijk van wat de wijkregisseur biedt.

Gespecialiseerde zorg dreigt door deze proef te verdwijnen
In de brief noemt HUS een aantal bezwaren tegen de proef. ‘De proef vormt naar onze overtuiging een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van zorg aan de meest kwetsbare patiëntenpopulatie. Ook de keuzevrijheid van de cliënt, een belangrijke verworvenheid in ons zorgstelsel, is in het geding.’
Volgens HUS is er bij de aanbesteding geen rekening gehouden met de gespecialiseerde zorg, zoals casemanagers dementie, de oncologieverpleegkundige en palliatieve zorg. ‘Aangezien deze vormen van zorg alleen bovenwijks en regionaal georganiseerd kunnen worden, dreigt deze zorg te verdwijnen door de proef. Met alle gevolgen van dien voor de cliënten die door de veranderingen en bezuinigingen in het zorgstelsel meer op zichzelf aangewezen zijn en thuis moeten blijven wonen.’

Het betekent een financiële aderlating voor thuiszorgorganisaties
De huisartsen wijzen er ook op dat, in tegenstelling tot wat Zilveren Kruis stelt, de proef niet bijdraagt aan het verminderen van de administratieve last, noch voor de huisartsen noch voor de thuiszorgorganisaties, aangezien alleen Zilveren Kruis verzekerden bij de proef betrokken zijn. ‘Voor de thuiszorgorganisaties betekent het ook nog eens een financiële aderlating, doordat zij in de niet aan hen gegunde wijken als onderaannemer zorg moeten blijven leveren tegen een lager tarief (75%). Dit tarief ligt onder de kostprijs en dwingt de organisatie dus tot het verlenen van minder zorg.’

Abrupt einde aan samenwerking met huisarts
De huisartsen wijzen erop dat zij de ambitie van Zilveren Kruis Achmea om de samenwerking tussen wijkverpleegkundige, huisarts en buurtteam te versterken, delen. Evenals het streven administratieve rompslomp te verminderen, zodat de zorgverleners meer tijd hebben voor de cliënt. Maar dat doel wordt volgens hen niet bereikt door alles op 1 januari alles op zijn kop te zetten. ‘Integendeel! De wijkverpleegkundige teams worden gekoppeld aan de buurtteams, terwijl het werk van de wijkverpleegkundigen vrijwel volledig bestaat uit het verlenen van zorg. Daarbij is de samenwerking met de huisarts het belangrijkst. Immers, alle cliënten hebben een huisarts en die heeft dus het meest zicht op de populatie. Veel wijkverpleegkundige teams in de stad werken dan ook intensief samen met huisartsenpraktijken. De beoogde herverdeling van de wijkverpleegkundige zorg maakt een abrupt einde aan tal van deze door jarenlange inzet opgebouwde samenwerkingsverbanden.’

Steun van FNV
De vakbond FNV Zorg & Welzijn deelt de zorgen van de Utrechtse huisartsen en wil dat de proef zo snel mogelijk wordt stopgezet. Er is sprake van negatieve effecten op de kwaliteit van de zorg en op de arbeidsvoorwaarden, aldus FNV Zorg & Welzijn. Maar dat niet alleen: cliënten hebben geen echte keuzevrijheid meer in hun zorgaanbieder. Daarnaast verdwijnt de wijkoverstijgende specialistische zorg bij dementie, oncologie en wondverpleging. Kwetsbare mensen zijn dus de dupe. Ook verdwijnen de goedlopende samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen en zorgverleners in de eerste en tweede lijn, zoals gemeenten en welzijnsinstellingen.

hus_logo_zorgenzDe brief is in de cloud te lezen.

(Foto: Susanne Canisius/Toerisme Utrecht)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

2 Comments

  1. De macht van de zorgverzekeraar, schandalig. Het gaat hier niet om kwaliteit maar om geld!!

    Post a Reply
    • Geld , geld, en nog eens geld maakt meer kapot dan wat je liefhebt!!.in één woord schandalig……..

      Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *