Tussenstation eerstelijnsverblijf wordt nader uitgewerkt

Tussenstation eerstelijnsverblijf wordt nader uitgewerkt

Datum: 25 mei 2015

eerstelijnsverblijf_zorgenzHet Zorginstituut Nederland heeft verkend welke mogelijkheden de prestatie verblijf in het Besluit zorgverzekeringen biedt voor kort verblijf dat medisch noodzakelijk is. Het gaat om zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, niet het verblijf in verband met medische specialistische zorg, geriatrische revalidatiezorg, Wlz-verblijf of respijtzorg onder de Wmo. Dit tussenstation, het eerstelijnsverblijf, valt vanaf 2016 onder de Zorgverzekeringswet.

Het is gebleven bij een voorlopige duiding, die een basis moet leggen om in overleg met partijen vorm en inhoud te geven aan het eerstelijns verblijf onder de Zorgverzekeringswet. Voor de a.s. zomer stuurt minister Edith Schippers haar inhoudelijke reactie op de voorlopige duiding en zal zij de Tweede Kamer uitgebreid informeren over het eerstelijnsverblijf.

Instabiele situatie
Opname in een eerstelijnsverblijf is mogelijk bij een hoog risico op een aandoening of verergering daarvan. Kortom: een instabiele (zorg)situatie. Het kan medisch noodzakelijk zijn dat er verpleegkundige zorg of aandacht is. De eigen huisarts neemt het besluit over opname, evenals hij besluit over het ontslag uit het eerstelijnsverblijf. Bij het eerstelijnsverblijf zal het vaak gaan om kwetsbare ouderen. De huisarts kan een specialist ouderengeneeskunde inschakelen voor consultatie en medebehandeling. De inzet van de specialist ouderengeneeskunde valt onder de Zvw. Als de mantelzorger uitvalt en de zorg door de huisarts en/of wijkverpleegkundige niet volstaat, is eveneens eerstelijnsverblijf mogelijk. Palliatief terminale zorg kan zo nodig plaatsvinden binnen het eerstelijnsverblijf.

Bespreekpunten
Op veel punten moet het eerstelijnsverblijf nog worden uitgewerkt.. Zo is nog geen maximale duur gesteld aan een verblijf; het ZorgInstituut vindt dat de beroepsgroepen zich daarover moeten uitspreken. Een andere vraag is wat het onderscheid is tussen intramurale en extramurale paramedische zorg. Is het een voortzetting van bestaande zorg en valt die onder de extramurale eerstelijns prestatie? Of is de zorg als intramuraal te bestempelen als er indicatie van paramedische zorg tijdens het verblijf ontstaat. Het ZorgInstituut vindt dat de praktijk van alledag moet uitwijzen of dat onderscheid werkbaar is. Andere vraag: kan een Wlz-geïndiceerde worden opgenomen in een eerstelijnsverblijf? Het Zorginstituut gaat er vanuit dat een Wlz-geïndiceerde met zorg thuis voor een verblijf is aangewezen op tijdelijke zorg in een Wlz-instelling. Niet onbelangrijk is ook de vraag of het eerstelijnsverblijf onder het eigen risico valt. Want je kunt het eerstelijnsverblijf zien als huisartsenzorg (geen eigen risico) of als verblijf (wel eigen risico). Hierover is nog geen uitspraak gedaan.

De Kamerbrief en de tussenrapportage ‘Eerstelijnsverblijf en de Zorgverzekeringswet‘, zijn hier te downloaden.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *