Triagebedden moet deels opnames kwetsbare ouderen voorkomen

Triagebedden moet deels opnames kwetsbare ouderen voorkomen

Datum: 13 februari 2019

Jaarlijks belanden ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden. Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Vier zorginstellingen zijn met Zilveren Kruis een pilot gestart met zogeheten triagebedden. Met als doel tijdige diagnostiek en inzet van de juiste (vervolg)behandeling.

Bij de zorginstellingen kan met een ‘diagnose-, en observatieperiode’ beter de juiste zorg op de juiste plek worden vastgesteld.

Expertise ouderenzorg
Als kwetsbare ouderen plotseling zorg nodig hebben, kan dit betekenen dat zij tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld bij geheugenproblemen, bij fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak of een groot valrisico. Wat is dan de beste optie? Expertise van ouderenzorg is noodzakelijk om de juiste diagnose en behandeling te bepalen.

Belangrijke rol voor huisarts en spoedeisende hulp
Patiënten worden via de huisarts of de spoedeisende hulp aangemeld bij de deelnemende zorginstellingen. Onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde vindt in een periode van maximaal 10 dagen diagnostiek en behandeling plaats. Zo krijgt de kwetsbare oudere de juiste zorg en wordt vervolgens op de juiste manier doorverwezen: doorstroom naar huis met passende zorg of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf.

Kwetsbare ouderen worden dagelijks onnodig belast
‘Bij een onduidelijke zorgvraag worden onnodige stappen in de keten gezet’, vertellen de deelnemende instellingen. ‘We zien dagelijks in de praktijk dat hierdoor kwetsbare ouderen onnodig worden belast. De ‘triagebedden’ bieden voordelen voor de patiënten.’

Hogere kwaliteit van leven en effectievere zorg
Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bepalen worden onnodige opnames en verplaatsingen voorkomen. ‘We willen voorkomen dat ouderen onterecht in het ziekenhuis terecht komen’, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.  ‘De zorg wordt zo steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Zowel de kwaliteit als de effectiviteit neemt toe. Voor deze kwetsbare groep vinden wij dat van groot belang.’

Deelnemende instellingen
De deelnemende zorginstellingen zijn Stichting Aafje, Vivium Zorggroep, Amaris Zorggroep en Beweging 3.0.  De pilot heeft een looptijd van anderhalf jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe prestatie die de NZa heeft vrijgegeven voor het eerstelijnsverblijf: ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’.

Observatiebedden
Nieuw is dit idee overigens niet. Een vergelijkbare pilot, zij het met een andere aanpak, is in Nijmegen met inzet van observatiebedden. Zie het artikel op ZorgenZ: Observatiebedden voor kwetsbare ouderen verbeteren hele zorgketen

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *