Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk

Tour d’Amsterdam: beleid meets praktijk

Datum: 18 april 2018

Je kunt inmiddels spreken van een goede traditie van Elaa: de tour d’Amsterdam. Met bestuurders en beleidsmakers per fiets langs een aantal organisaties, waar ze kennis maken met de praktijk van zorg en welzijn. De reacties van de deelnemers zijn unaniem lovend: “Het is geweldig om in korte tijd zoveel verschillende voorbeelden te zien uit de dagelijkse praktijk van gepassioneerde zorgverleners.”

Het is een zeer gevarieerd gezelschap dat zich verzamelt bij de veerpont in Amsterdam Noord, waaronder vertegenwoordiging van VWS, gemeente Amsterdam, zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, tweede lijn, GGD en sociaal domein, om er een paar te noemen.

Leger des Heils
Na een welkomstwoord van Pien van Langen en het in ontvangst nemen van de huurfietsen, fietst het gezelschap in een lange rij langs de oude dijkhuisjes. Hollandser kan het kan. De eerste stop is bij het Leger des Heils en het is werkelijk zeer indrukwekkend te vernemen wat deze organisatie zoal doet. Met een heel praktische aanpak zet het Leger zich in voor mensen die niemand hebben om op terug te vallen. Het aanbod bestaat onder meer uit de soepbus, een dag- en nachtopvang, maatschappelijke opvang, buurtcentra, werk en dagbesteding, beschermd wonen, en thuiszorg.

Huisartsen- en wijkzorg
In gezondheidscentrum Waterlandplein wordt het gezelschap ontvangen door huisarts David Koetsier. Hij is de aanjager van de eerste rookvrije straat in ons land en tevens initiatiefnemer van 40 volkstuintjes in het wijkparkje. “Tuinieren verbindt” is zijn overtuiging. Het enthousiasme van de bewoners bewijst zijn gelijk.
De deelnemers vernemen enkele praktijkvoorbeelden van de huisarts, een casemanager dementie en een wijkverpleegkundige. Het blijkt dat vooral het ontbreken van opvang voor kwetsbare ouderen in geval van nood tot problemen leidt. Er is weliswaar één telefoonnummer voor een eerstelijnsbed, maar dat biedt geen soelaas als er geen bed beschikbaar is.

Verloskundige – en jeugdzorg
In Amsterdam Noord is er veel aandacht voor kwetsbare zwangeren. Ze kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een stoppen-met-roken-coach. Het effect van roken wordt confronterend zichtbaar in een koolmonoxidemeting van de zwangere. Er is veel animo voor deelname aan Centering Pregnacy: zorg voor zwangeren in groepsverband. Zwangeren delen ervaringen en motiveren elkaar tot gezond gedrag. Het vervolg daarop is Centering Parenting: het consultatiebureau in groepsvorm, aangeboden door het OKT, het ouder-en-kindteam. Bij het OKT kan iedereen met een vraag voor 0 tot 18 jarigen aankloppen. De JGZ is onderdeel van het OKT en heeft een brede samenstelling van professionals (verstandelijke beperking, MEE, specialistische hulpteams, schuldhulpverlening).

Welzijn op Recept
Tot slot krijgen de deelnemers informatie over Welzijn op Recept. De welzijnscoach kent de sociale kaart van Amsterdam Noord als geen ander en probeert mensen te verleiden mee te doen aan een activiteit, die aansluit bij hun ambities.

Inspirerende verhalen
Terug gefietst naar het startpunt is er nog tijd om na te praten. De kennismaking met de praktijk spreekt alle deelnemers sterk aan. Ze vinden dat het programma hen een goede inkijk geeft in de praktijk en ze zijn onder de indruk van de bevlogenheid van de professionals, die echt gericht is op verbetering van de bewoner. Of, zoals iemand het verwoordt: “Het zijn inspirerende verhalen die uitnodigen om iets te doen met de signalen.”

 

(Foto’s en tekst: Gerda van Beek)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *