Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen

Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen

Datum: 12 januari 2018

V&VN heeft met steun van VWS het project Toolbox Indicatieproces opgezet. Deze  toolbox bevat zeventig hulpmiddelen om zowel de zorgvraag als de zorgbehoefte van de cliënt in kaart te brengen en te evalueren. Zoals een observatielijst waarmee wijkverpleegkundigen een indicatie kunnen krijgen van psychosociale problemen bij cliënten. Of een tool waarmee ze incontinentieproblemen van cliënten in kaart kunnen brengen. De toolbox wordt nu getest en is per 1 februari beschikbaar via de site van V&VN.

Wijkverpleegkundigen hebben behoefte aan een dergelijke toolbox zodat ze de zorg beter kunnen indiceren en organiseren. De inhoud daarvan is ondersteunend, niet verplichtend. De hulpmiddelen daarin zijn geen doel op zich, maar ondersteunen bij de onderbouwing van de indicatie.
De toolbox kan worden ingezet bij het verzamelen van gegevens, de eerste fase van het verpleegkundig proces, om te komen tot een verpleegkundige diagnose. Ook kunnen de hulpmiddelen uit de box worden gebruiken bij het herindiceren of evalueren van zorg.

Thema’s zijn geordend in zes dimensies
Op basis van onder meer bronnenonderzoek en gesprekken met experts zijn er vijftig thema’s met 170 hulpmiddelen geselecteerd. Deze zijn beoordeeld op bepaalde criteria, zoals beschikbaarheid via het internet en bruikbaarheid in de praktijk. Uiteindelijk bleven er dertig thema’s en zeventig hulpmiddelen over. Deze thema’s zijn in de toolbox geordend in zes dimensies, naar het model van Positieve Gezondheid van Machteld Huber, zoals mentaal welbevinden en dagelijks functioneren. Per thema zijn er zo’n een à drie hulpmiddelen, zoals pdf’s en apps.

Binnenkort ook als app beschikbaar
Een panel van wijkverpleegkundigen uit verschillende organisaties en zzp-ers hebben de app in de praktijk getest. In de loop van 2018 zal de toolbox ook als app beschikbaar zijn.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *