Toekomst van eerstelijnsverblijf

Toekomst van eerstelijnsverblijf

Datum: 16 april 2015

ouderen-zorgenzNu vindt bekostiging van ‘eerstelijnsverblijf’ nog plaats vanuit subsidie, maar per 2016 valt dit onder de zorgverzekering. Het ZorgInstituut Nederland heeft geïnventariseerd wat daarvoor nodig is. Minister Schippers heeft toegezegd voor de zomer hierop de reageren.

Opname in een eerstelijnsverblijf is mogelijk bij een hoog risico op een aandoening of verergering daarvan. Kortom: een instabiele (zorg)situatie. Het kan medisch noodzakelijk zijn dat er verpleegkundige zorg of aandacht is. De eigen huisarts neemt het besluit over opname, maar ook over het ontslag uit het eerstelijnsverblijf. De verantwoordelijkheidsverdeling is afhankelijk van gemaakte afspraken.

Kwetsbare ouderen
Bij het eerstelijnsverblijf zal het vaak gaan om kwetsbare ouderen. De huisarts kan een specialist ouderengeneeskunde inschakelen voor consultatie en medebehandeling. De inzet van de specialist ouderengeneeskunde valt onder de Zvw. Als de mantelzorger uitvalt en de zorg door de huisarts en/of wijkverpleegkundige niet volstaat, is eerstelijnsverblijf mogelijk. Palliatief terminale zorg kan zonodig plaatsvinden binnen het eerstelijnsverblijf.

Bespreekpunten
Niet alles is qua regelgeving volstrekt helder. Zo is nog geen maximale duur gesteld uit een eerstelijnsverblijf. Het ZorgInstituut vindt dat de beroepsgroepen zich daarover moeten uitspreken. Vooralsnog maakt het ZorgInstituut onderscheid tussen intramurale en extramurale paramedische zorg. Dat wil zeggen: voortzetting van bestaande zorg valt onder de extramurale eerstelijns prestatie. Intramuraal is het als er indicatie van paramedische zorg tijdens het verblijf ontstaat. Het ZorgInstituut vindt dat de praktijk van alledag moet uitwijzen of dat onderscheid werkbaar is.

Eigen risico?
Het is onduidelijk of een Wlz-geïndiceerde kan worden opgenomen in een eerstelijnsverblijf. Het Zorginstituut gaat er vanuit dat een Wlz-geïndiceerde met zorg thuis voor verblijf is aangewezen op (tijdelijke) zorg in een Wlz-instelling. Tot slot: valt het eerstelijnsverblijf wel of niet onder het eigen risico? Voor beide opties valt iets te zeggen. Je kunt het zien als huisartsenzorg (geen eigen risico) of als verblijf (wel eigen risico). Hierover is nog geen uitspraak gedaan.

De Kamerbrief en de tussenrapportage Eerstelijnsverblijf en de zorgverzekeringswet is hier te downloaden.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/14/kamerbrief-over-duiding-eerstelijnsverblijf.html

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *