Toby van der Ploeg: Vernieuwd ROSET niet meer zelf uitbouwen

Toby van der Ploeg: Vernieuwd ROSET niet meer zelf uitbouwen

Datum: 7 januari 2016

toby_van_der_ploeg_zorgenzHet was een verrassing, vlak voor Kerstmis, dat de ROS van Twente ROSET meedeelde dat directeur Toby van der Ploeg de organisatie verlaat. Een maand ervoor had hij nog een veel gelezen interview aan Zorgenz gegeven. Daarin was ‘zenderen’ een van de kernwoorden. “Dat is een enorme uitdaging er hiervoor moeten we ons team versterken. Ik vind het gezien mijn leeftijd, beter dat ik dat niet meer doe.”

“Het verzoek van de huisartsenkring Twente om mee te werken aan een aantal onderwerpen om de zorg toekomstbestendig te maken, zoals voor de basis-ggz, ouderenzorg, samenwerking met de Twentse ziekenhuizen en de verbinding met gemeenten, past uitstekend binnen de primaire ROS-opdracht.” Toby van der Ploeg legt nu, nadat hij de beslissing heeft genomen om terug te treden, nog eens uit dat juist in de verbinding en verbreding naar andere zorgaanbieders en gemeenten, de toegevoegde waarde van een ROS ligt. “Daarmee kunnen we het aanvankelijk vooral facilitair georiënteerde aanbod achter ons laten en een stimulerende rol pakken bij het verbeteren van gezondheid en zorg. Dit past bij een Twentse club, zoals het adviesbureau Twynstra Gudde ook concludeerde, nadat ze op ons verzoek hier hadden meegedacht. In een hechte regio zijn wij de verbindende schakel, ook naar spoedzorg, vroegdiagnostiek en de tweede lijn.”

Samen veranderen, ook bij ROSET
Voor ROSET betekent dit volgens Toby van de Ploeg veel meer projectmanagement en het monitoren van het proces dat zich over alle lijnen voltrekt. “Daarbij hebben wij zorgverzekeraar Menzis aan onze zijde. Het proces heeft met ‘zenderen’, genoemd naar de plaats in Twente waar de eerste werkconferentie werd gehouden, een eigen naam gekregen. Zenderen staat voor ‘samen veranderen’. Dat samen veranderen heeft ook gevolgen voor ROSET. We zitten in de fase van de opbouw van een nieuw team dat advisering op strategisch niveau en complexere projecten op zich kan nemen. Gezien mijn leeftijd, 64 jaar, heb ik mij de afgelopen maanden afgevraagd of ik hieraan nog wel leiding moet geven. In december heb ik in samenspraak met de Raad van Toezicht en voor de buitenwacht wellicht wat abrupt, de conclusie getrokken deze taak over te moeten dragen.”

Toekomstbestendig
Toby van der Ploeg neemt afscheid in de overtuiging dat een ROS in een compact werkgebied een goede partner is voor een regionale zorgopbouw. Dat met ‘zenderen’ een dienstverlening kan worden ontwikkeld die naadloos aansluit bij wat mensen echt nodig hebben. Dat de sociale innovatie die daarvoor nodig is mogelijk gelijke tred kan houden met de grote veranderingen in de zorg die van buitenaf komen. Zelf wil hij zijn kennis en ervaring nog graag inzetten als zelfstandig adviseur in trajecten die leiden tot eerstelijnszorg, waarvan burgers en zorgprofessionals blij worden. Toby is te bereiken via het mailadres tobyvanderploeg@ziggo.nl.

Wyco de Vries is per 1 januari 2016 benoemd tot interim directeur van ROSET. Hij is sinds twee jaar als adviseur verbonden aan de organisatie.

Kees Kommer

(Foto: ROSET)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *