KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde

KNMG-handreiking: tijdig praten over het levenseinde

Datum: 11 april 2018

Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Zorgverleners moeten daarom tijdig met de patiënt het gesprek aangaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. De handreiking van de KNMG kan hen hierbij behulpzaam zijn. 

Deze handreiking biedt aanknopingspunten voor zorgverleners die te maken hebben met patiënten die binnen afzienbare termijn komen te overlijden door ziekte of ouderdom. In dit e-book komen stapsgewijs de verschillende facetten van een dergelijk gesprek aan bod komen.

De meeste ongeneeslijk zieke patiënten willen met de arts over hun levenseinde praten. Maar hoe begint u, en wat bespreekt u tijdens dit vaak moeilijke maar belangrijke gesprek? Het is van belang dat u met de patiënt praat, ondanks diens verdriet, angst en zorgen, en elkaars visie op de laatste levensfase leert kennen. Wat vindt de patiënt belangrijk in deze laatste levensfase? Een open contact met de patiënt bevordert zorgvuldige en verantwoorde gezamenlijke besluitvorming over diens kwaliteit van de laatste levensfase.

Bespreekpunten
De handreiking biedt tips om het gesprek goed te laten verlopen en benoemt bespreekpunten om vooraf uw gedachten te ordenen, het gesprek te structureren en samen met de patiënt de keuzemogelijkheden te bespreken. Als u deze punten stuk voor stuk doorneemt, weet u zeker dat alle relevante zaken aan bod komen. Daarnaast biedt de handreiking nog een reeks links voor verdere ondersteuning. En het bevat een aantal interviews met zorgverleners en patiënten. Een van de patiënten verwoordt het belang van een tijdig gesprek: ‘Door in een vroeg stadium stil te staan bij mijn levenseinde, kan ik mij weer focussen op de strijd tegen mijn ziekte en op het leven’.

Uitgave voor patiënten
Op basis van deze KNMG-handreiking is een variant opgesteld voor patiënten: Praat op tijd over uw levenseinde. Als u uw patiënt wijst op deze uitgave, kunt u samen beter met elkaar van gedachten wisselen, met minder risico op misverstanden.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *