Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg

Tien gemeenten starten pilot met logeerzorg

Datum: 19 april 2019

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg. Thuiswonende ouderen kunnen tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Met financiering van het ministerie van VWS kunnen gemeenten een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. 

VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Dat kan intensief en zwaar zijn, met als risico overbelasting van de mantelzorgers. Om dit te voorkomen, is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg.

Planbaar verblijf
Bij logeerzorg verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’ – om de mantelzorger te ontlasten – op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.

Aandachtspunten
De pilots moeten drie elementen oplossen, namelijk:

  1. Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden voor hen, durven niet om hulp te vragen, of voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen.
  2. Ook is er veel onbekendheid bij huisartsen en wijkverpleegkundigen over respijtzorg en logeerzorg.
  3. Bovendien is er ook voor de inkoop van plekken niet altijd duidelijk hoe logeerzorg te organiseren is. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten daarin samenwerken.

Coördinator logeerzorg
De tien gemeenten zijn: Westland, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen.  In elk van de pilotgemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De 10 pilots worden t/m april 2020 uitgevoerd. VWS en kennisinstelling Movisie zullen ze begeleiden. Het doel is om te komen tot een stappenplan hoe gemeenten logeerzorg lokaal kunnen toepassen. Ook wordt de preventieve meerwaarde van logeerzorg zichtbaar gemaakt.

 

(Foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *