Het team van Suzanne

Het team van Suzanne

Datum: 18 april 2016

göteborg_zorgenzCONGRES IN GÖTEBORG – 4 – Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een ernstige en/of chronische ziekte, dan stapelen de emoties zich op: verdriet, boosheid, twijfel, eenzaamheid. Tegelijkertijd moet deze mens de weg vinden in het zorgsysteem. En dat niet alleen. Christin Lind maakt met haar mindmap op congres in één oogopslag duidelijk met welke andere domeinen en organisaties haar gezin te maken heeft, zoals onderwijs, welzijn en recreatie.

Dit inzicht helpt hen zelf en de betrokkenen om samen keuzes te maken – wat en wie hebben we nodig? – en relevante contacten te leggen. Met als doel haar zoon en haar gezin zo goed mogelijk te ondersteunen in het leiden van hun leven. “Help de patiënt en hun mantelzorgers hun eigen ondersteuningssysteem op te bouwen”, stelde mantelzorger Christin Lind op het International Forum on Quality and safety improvement in Healthcare. De zorg speelt daarin een belangrijke, maar vooral bescheiden rol.

Een actieve rol voor Suzanne*
Ook in Nederland worden welzijn en zorg verbonden om mensen met een chronische ziekte zo goed mogelijk te ondersteunen in het leiden van hun leven. Er wordt volop gewerkt aan betere samenwerking tussen sociale wijkteams, thuiszorgorganisaties, eerstelijnspraktijken, e.a. De uitdaging is: wie helpt of helpen ‘Suzanne’ (de patiënt) de mindmap te maken? Hoe zorgen we ervoor dat Suzanne daadwerkelijk de ondersteuning en het ‘team’ krijgt die zij nodig heeft? Dit is binnen het zorgdomein al een hele klus; laat staan over de domeinen heen.

* In navolging van Esther in Zweden heeft Zorgbelang Zuid-Holland Noord ‘Suzanne’  geïntroduceerd. Het effect van deze naamgeving (in plaats van ‘de patiënt’) is dat de relatie tot patiënten persoonlijker wordt en de ideeën en oplossingen meer mensgericht (bron Zowel! lente 2015). Bij ons in de regio heeft Suzanne inmiddels haar plekje  binnen het programma Gezonde zorg, Gezonde regio.

Feit is: hoe we het ook organiseren en financieren, er blijven altijd grenzen en barrières. Het gaat niet primair om anders organiseren, maar vooral om anders werken. We willen Suzanne helpen om haar eigen ondersteuningssysteem op te bouwen op basis van wat ze wil en daarvoor nodig heeft. Zij en/of haar mantelzorgers hebben hierin een actieve rol. Op het congres in Göteborg werd duidelijk dat actieve betrokkenheid oplevert dat er veel meer opties zijn, juist ook buiten zorg en welzijn, die zichtbaar worden om het eigen team in te richten: recreatie, vervoer, wonen, onderwijs, vrienden, e.a.

Dankzij Suzanne Triple Aim realiseren
De komende periode wil ik graag benutten om met mijn opdrachtgevers na te gaan hoe zij Suzanne kunnen helpen om haar eigen team op te bouwen. Zo voorkomen we enerzijds dat we ongewenste en onnodige zorg (en andere ondersteuning) aanbieden. Terwijl we anderzijds mensen niet willen onthouden wat hen helpt om een waardevol leven te kunnen leiden. Mijn overtuiging is in ieder geval dat deze insteek bijdraagt aan een gezondere populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg en ook lagere kosten. Oftewel Triple Aim, daar waren we toch naar op zoek in Göteborg?!

ROS’en gaan voor Triple Aim. ROS’en geloven in het verbeteren van de zorg via samenwerking en willen daarin het Triple-Aim concept toepassen. Welke vragen leven er bij u rond samenwerking of Triple Aim? Laat het me weten via Twitter @hzandbergen04 of hzandbergen@reos.nl.

hanneke_zandbergen_zorgenzHanneke Zandbergen is organisatieadviseur en projectleider bij ROS Reos . Zij is van 13 – 15 april samen met collega ROS-adviseurs en het Jan van Es instituut bij het Quality and Safety improvement Congres in Göteborg in Zweden. ZorgenZ heeft haar gevraagd dagelijks over haar ervaringen te berichten.

 

Zie ook deel 1 op 13 april
Zie ook deel 2 op 14 april
Zie ook deel 3 op 15 april

(Foto: Beatrice Tömros/Mediabank Göteborg & Co.)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *