Eén tarief voor wijkverpleging in 2017

Eén tarief voor wijkverpleging in 2017

Datum: 14 juni 2016

wijkverpleging_zorgenzVorige week stuurde hij een brief over de bekostiging van wijkverpleging in 2017 naar de Tweede Kamer. De reacties uit het veld waren zeer gevarieerd. Op 14 juni was er Algemeen Overleg in de Commissie van VWS, waarin veel vragen werden beantwoord. Staatssecretaris Martin van Rijn krijgt steun voor minder administratie en regeldruk door de invoering van één tarief in het komend jaar. Een landmark op de roadmap naar bekostiging op basis van de registratie van de wijkverpleegkundige zelf in 2019.

De wijkverpleegkundige is niet meer weg te denken in de zorg, Na de belangrijke stimulans van Zichtbare schakel in de jaren 2009 – 2015 kwam de wijkverpleging in dat laatste jaar in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het streven is de wijkverpleegkundige haar vak weer integraal terug te geven. Haar professioneel handelen bepaalt welke inzet van zorg nodig en gepast is, gebaseerd op indicatie en zorgplan. Inmiddels is de tweedeling tussen S1- en S2-wijkverpleegkundigen van de baan. Wijkverpleegkundigen moeten S1-taken integreren in hun zorgverlening. Wat echter een doorn in het oog blijft van de beroepsgroep, is het papierwerk.

Professioneel handelen staat voorop
Voor de langere termijn heeft de NZa op basis van het advies van Gupta Strategists een voorstel voor een toekomstig bekostigingsmodel geschetst. In dit model, dat vanaf 2019 moet functioneren, moet het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staan. Hierbij is een inhoudelijke onderbouwing van inzet van zorg op patiëntniveau van belang. Deze onderbouwing zal leiden tot een aantal zorgprofielen, gebaseerd op zorggerelateerde informatie – is iemand bijvoorbeeld dementerend of palliatief terminaal – en de specifieke patiëntkenmerken – is bijvoorbeeld mantelzorg aanwezig. Verzekeraars gaan samen met V&VN afspraken maken over welke informatie nodig is om tot zorgprofielen te komen.

Belastend en beknellend
Martin van Rijn hoort regelmatig van wijkverpleegkundigen dat de huidige verantwoording van zorg met een onderverdeling in geleverde verpleging en verzorging, als zeer belastend en beknellend wordt ervaren. Daarom wil hij met een vereenvoudiging de administratieve lasten al in 2017 terugbrengen om ruimte te bieden voor het professioneel handelen. “Ik heb daarom met partijen afgesproken dat per 2017 bij de inkoop het bestaande onderscheid tussen verpleging en verzorging zal worden losgelaten. Er zal worden ingekocht op basis van een geïntegreerde prestatie met een geïntegreerd tarief.” Hiervoor worden de huidige vijf prestaties verpleging en verzorging teruggebracht tot één tarief. Het is geen verplichting: mocht er geen overeenstemming worden bereikt over de geïntegreerde prestatie wijkverpleging tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, dan bestaat de mogelijkheid om op basis van de huidige prestaties maximumtarieven af te spreken.

Betekenisvolle stap
“Ik realiseer me dat een grote verandering in de bekostiging tijd kost,” besluit Martin van Rijn. “Partijen hebben veel inspanningen moeten leveren om de overheveling naar de Zvw mogelijk te maken. in de wijkverpleging is de tijd nu rijp om toe te werken naar een bekostiging gebaseerd op inhoudelijke kenmerken.” Hij noemt het geïntegreerde tarief een betekenisvolle stap in het “opruimen van tarieven” om op korte termijn lasten te verlichten, de vrijheid van wijkverpleegkundigen te vergroten en het vertrouwen in hun werk waar te maken.

(Foto: Gilles Lougassi/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *