Taakherschikking verbetert ouderenzorg maar staat nog in kinderschoenen

Taakherschikking verbetert ouderenzorg maar staat nog in kinderschoenen

Datum: 6 september 2017

Taakherschikking kan een krachtig middel zijn om de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de ouderenzorg te verbeteren. Physician assistents en verpleegkundig specialisten kunnen de ouderenzorg verbeteren, maar hun inzet wordt nog onvoldoende benut. Dat constateert het onderzoeksbureau IQ Healthcare, verbonden aan Radboudumc, in een advies aan minister Schippers van VWS. De onderzoekers stellen voor om te zorgen voor goede inbedding van de functies PA, VS en verpleegkundige-ouderenzorg binnen de organisaties in de eerstelijns ouderenzorg en verpleeghuiszorg.

Volgens de onderzoekers hebben PA’s en VS’en hun waarde in andere sectoren, zoals de huisartsenzorg en de ziekenhuizen, inmiddels bewezen. Zo verlicht het overdragen van taken van artsen naar PA’s en VS’en de druk op de arbeidsmarkt, iets waar ook de ouderenzorg nadrukkelijk mee worstelt.

Zij zorgen voor verbinding medische en sociale domein
De ouderenzorg staat daarnaast voor een aantal maatschappelijke uitdagingen, waar de inzet van PA’s, VS’en en verpleegkundige-ouderenzorg goed op aansluit. Als breed opgeleide hbo-professionals kunnen zij met name bijdragen aan de verbinding tussen het medische en sociale domein en de continuïteit van zorg bewaken.

Eenduidige visie op inrichting functiehuis ontbreekt
Desondanks staat taakherschikking ouderenzorg nog in de kinderschoenen. Hoe komt dat? Volgens de onderzoekers ontbreekt het in de ouderenzorg aan een eenduidige visie op de inrichting van het functiehuis. Een dergelijke visie is nodig om überhaupt taken te kunnen herschikken.
Daarnaast is er onduidelijkheid over de juridische afbakening van de bevoegdheden van PA’s en VS’en in de ouderenzorg. Daardoor bestaat het gevaar dat PA’s en VS’en taken uitvoeren buiten hun bevoegdheden.

Grote verschillen in mate van zelfstandigheid
Een andere conclusie is dat taakherschikking zeer verschillend wordt vormgegeven. Doordat er veel onduidelijkheid is over de inhoud van het takenpakket en bevoegdheden van de betrokken professionals, bestaan er grote verschillen in mate van zelfstandigheid van deze professies. Hun inzet varieert van nadruk op taakherschikking, tot taakvernieuwing  of taakdelegatie.

Draagt taakherschikking bij aan doelmatige zorg?
In welke mate draagt taakherschikking in de ouderenzorg bij aan doelmatige zorg? Deze vraag vinden de onderzoekers moeilijk te beantwoorden, omdat het door alle onduidelijkheid over taken en bevoegdheden ontbreekt aan business-cases. Casestudies suggereren dat de betrokken zorgaanbieders in een relatief korte tijd een kwaliteitsimpuls als gevolg van taakherschikking ervaren.

Zorg voor goede inbedding en meer zelfstandige bevoegdheid
Hoe kan taakherschikking in de ouderenzorg gestimuleerd worden? De onderzoekers pleiten voor meer zelfstandige bevoegdheid voor de PA’s en de VS’en en een breed gedragen, eenduidige visie op taakherschikking door alle shareholders in de ouderenzorg. Er moet aandacht zijn voor de inrichting van het juridische kader en het functiehuis. ‘Het gaat om de juiste mix aan skills. Mogelijk dat er vergelijkbaar met de eerstelijnszorg een ‘skill mix instrument’ kan worden ontwikkeld dat hieraan ondersteunend is’, aldus de onderzoekers. Zorgaanbieders moeten nadenken over goede inbedding van de functies PA, VS en verpleegkundige-ouderenzorg binnen de organisaties in de eerstelijns ouderenzorg en verpleeghuiszorg.

Reactie V&VN: regel taakherschikking op landelijk niveau
V&VN herkent de conclusies uit het rapport en staat achter de aanbevelingen. Sonja Kersten, directeur V&VN: “We zien al mooie voorbeelden ontstaan van hoe verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten kunnen worden ingezet in ouderenzorg. In de praktijk werken ze al goed samen met specialisten ouderengeneeskunde. Maar we zien nog veel meer kansen. Ook wij vinden het belangrijk om taakherschikking op landelijk niveau te regelen en gaan hierover graag met de andere partijen in gesprek.”

U kunt het onderzoeksrapport ‘Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten hier downloaden.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *