Substitutie bij oncologische nazorg gaat niet vanzelf

Substitutie bij oncologische nazorg gaat niet vanzelf

Datum: 18 augustus 2016

pink_ribbon_zorgenzSlecht nieuws: steeds meer mensen krijgen kanker. Goed nieuws: steeds meer mensen overleven kanker. Daardoor neemt het aantal patiënten in de fase van oncologische nazorg toe. Een deel van die zorg kan plaatsvinden in de eerste lijn. Althans: als is voldaan aan de randvoorwaarden, zo blijkt uit onderzoek door NIVEL.

Uit het onderzoek ‘Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker’ blijkt dat juist vanwege de toename van het aantal patiënten dat in de nazorgfase van kanker zit, de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Eerstelijnszorgverleners kunnen een grotere rol spelen bij de nazorg voor kanker. Op dit moment staan er echter twee belangrijke drempels deze substitutie van zorg in de weg:
1. Het gebrek aan vertrouwen in deskundigheid van eerstelijnszorgverleners op het gebied van nazorg bij kanker.
2. Het gebrek aan tijd en financiering in de eerste lijn voor deze vorm van zorg.

Deskundigheid
Om de deskundigheid in de eerste lijn voor de nazorg van kanker te vergroten, is specifieke bijscholing van de eerstelijns zorgverleners noodzakelijk. Oncologen hebben aangegeven een rol te kunnen en willen spelen in de nascholing van huisartsen. Ook kunnen oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis worden ingezet in de eerste lijn. Het Nivel constateert dat er voor veelkomende kankersoorten richtlijnen voor huisartsen moeten worden ontwikkeld. Daarin moet de inzet van eerstelijns verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn opgenomen, want zij kunnen een belangrijke rol spelen bij oncologische nazorg. Uiteraard is bij deze vorm van zorg nauwe samenwerking tussen eerste en tweede lijn essentieel.

Tijd en geld
Een grotere rol van de eerste lijn vraagt extra tijd van eerstelijnszorgverleners. Dat kan door bijvoorbeeld het aantal patiënten binnen een huisartsenpraktijk terug te brengen. In dat geval zijn er dus meer huisartsen nodig. Ook zouden praktijkondersteuners of verpleegkundigen een aantal taken van huisartsen kunnen overnemen. Voor deze extra werkzaamheden in de eerste lijn is daarom extra financiering nodig. De grotere rol van de eerste lijn moet samengaan met lagere kosten voor ziekenhuiszorg. Er moeten duidelijke criteria komen voor de vergoeding van nazorg na opname in het ziekenhuis, stellen de Nivel-onderzoekers vast. Zij vinden dat er ook er nieuwe vormen van financiering nodig zijn.

Nieuw beleid nodig
Kortom, het vergroten van de rol van de eerste lijn in de nazorg bij kanker is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Terwijl het wel mogelijk is. Huisartsen hebben zelf al aangegeven een grotere rol te willen spelen bij de nazorg bij kanker. Daarom is het van belang om beleid op dit gebied in te zetten, zodat de kwaliteit van de nazorg bij kanker in de toekomst blijft gewaarborgd.

Zie verder het NIVEL-rapport: Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker: is er ruimte voor een grotere rol van de eerste lijn?

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *