Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

Datum: 19 maart 2019

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur worden ingediend. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voor deze eerste ronde in dit jaar bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. 

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Daarom is deze subsidieregeling in het leven geroepen.

Gegevens over (kosten)effectiviteit
Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.
Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling ten opzichte van de standaard- of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland.

Projectidee
Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Overigens zijn er veel voorwaarden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie. Zo moet de hoofdaanvrager moet een bestuurlijke vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijk of ziekenhuis). Er is samenwerking vereist met patiëntenvereniging(en) en beroepsgroep(en). En er is nog een reeks aan eisen.

Meer informatie
Zie alle voorwaarden, eisen en mogelijkheid tot aanvragen.

Lees ook het artikel van 3 januari jl. op ZorgenZ: Informatiebijeenkomst subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *