Subsidieoproep: Gender en Gezondheid

Subsidieoproep: Gender en Gezondheid

Datum: 4 juli 2018

Mannen en vrouwen hebben overeenkomsten, maar verschillen ook van elkaar op biologisch, psychologisch, sociaal en cultureel vlak. Deze verschillen hebben ook invloed op bijvoorbeeld diagnose, verloop en behandeling van aandoeningen. Hoe zorg je ervoor dat kennis over deze verschillen wordt gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk? Vraag nu bij ZonMw subsidie aan voor implementatie.

De ZonMw-oproep ‘Gender en gezondheid – implementatieronde I’ nodigt onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals uit gezamenlijk gebruik te maken van nieuwe en bestaande kennis over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg.

Verspreiden van kennis
Deze subsidieoproep van ZonMw is gericht op de implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis in de dagelijkse zorgpraktijk. De call staat open voor aanvragen gericht op het verspreiden, toepassen en borgen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Het gaat erom de dagelijkse praktijk meer sekse- en gendersensitief te maken en zo de kwaliteit van professioneel handelen te verbeteren. Het betreft zowel de zorg- en welzijnspraktijk als de onderwijspraktijk.

Wie kan aanvragen
De projecten moeten leiden tot implementatie van wetenschappelijke kennis in zorg(praktijk), onderwijs en/of beleid. De samenstelling van de projectgroep weerspiegelt de samenwerking van partijen uit onderwijs, praktijk, onderzoek en/of beleid. In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van patiënten(vertegenwoordiging) zijn opgenomen. De projectgroep is daarom een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties:
– Zorg- of welzijnsorganisaties
– Onderwijsorganisaties (opleiding en/of bijscholing)
– Patiëntenorganisaties/Patiëntenvertegenwoordiging
– Beleidsorganisaties
– Onderzoeksorganisatie

Maximaal € 50.000 per aanvraag
In totaal is er voor deze ronde een budget van €750.000,- beschikbaar. Er kan financiering worden aangevraagd voor een project met een maximale looptijd van 12 maanden. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is €50.000,-
Een cofinanciering van minimaal 30% van uw begroting is in deze subsidieoproep verplicht. Deze
cofinanciering mag bestaan uit menskracht dan wel uit middelen. Bij een aanvraag van het maximale subsidiebedrag van €50.000,- is het totale bedrag dat opgevoerd wordt op de begroting dus minimaal €71.429,-

Aanvragen kunnen worden ingediend tot dinsdag 2 oktober 2018, om 14.00 uur. Lees vooraf alle informatie over deze subsidieoproep met de voorwaarden en eisen.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *