Subsidie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Subsidie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Datum: 9 oktober 2018

Net als vorig jaar stelt Zorginstituut Nederland subsidie beschikbaar voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen Beslissen tijdens het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener. Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Minister Bruins heeft dit thema vastgesteld.

Over vier jaar moet het kunnen, dat een patiënt samen met zijn behandelaar een gesprek voert over de behandeling die het best bij hem past en waar hij die kan krijgen. Dat beslissen ze samen. Het streven is dat dit zo gaat voor de aandoeningen die de helft van de ‘ziektelast’ bepalen.
Ook nu kan het al. Misschien nog niet voor zoveel aandoeningen als wenselijk is en nog niet in alle zorginstellingen, maar er zijn genoeg organisaties die zich in de afgelopen jaren al hebben voorbereid op deze beweging.

Samen Beslissen moet gemeengoed worden
Sinds 2016 leidt het Zorginstituut het stimuleringsprogramma ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’. Hiervoor is vijf jaar lang jaarlijks vijf miljoen euro beschikbaar voor subsidiëring van projecten die bijdragen aan het thema van de betreffende jaargang. Deelnemende projecten draaien mee in een uitwisselingsprogramma, waarbij de krachten worden gebundeld om samen ervoor te zorgen dat Samen Beslissen gemeengoed wordt. De ambitie luidt: over vier jaar is uitkomstinformatie beschikbaar voor 52 aandoeningen die samen de helft van de ‘ziektelast’ in Nederland bepalen.
ZorgenZ publiceerde hier eerder over: Bruins maakt geld vrij voor uitkomstgerichte zorg

Randvoorwaarden
Voor 2019 geldt een aantal themaspecifieke randvoorwaarden:
– het gaat om uitkomstindicatoren die al worden geregistreerd in bestaande landelijke uitkomstregistraties;
– projecten richten zich op samenwerking in en tussen ketens in de curatieve zorg, gericht op Samen Beslissen in de spreekkamer. De focus ligt op samenwerking tussen de eerste en tweede lijn (soms ook derde lijn) of samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de eerste, tweede en derde lijn;
– projecten borgen gedurende het hele traject actieve en onafhankelijke patiëntenparticipatie;
– projecten sluiten aan bij de ambitie om over vier jaar uitkomstinformatie beschikbaar te hebben voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ziektelast in Nederland bepalen.

Consultatiebijeenkomst 29 oktober 2018
Zorginstituut Nederland organiseert op maandag 29 oktober in Utrecht een consultatiebijeenkomst over de subsidieregeling. Op deze bijeenkomst wil het Zorginstituut samen met voorlopers in de zorg op zoek gaan naar projectcriteria en activiteiten die zorgen voor een blijvende impuls.

Lees ook: Samen beslissen in 2022: nog een lange weg te gaan

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *