Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Datum: 1 augustus 2018

Zorginstellingen die onder de WTZi (Wet Toezicht Zorginstellingen) vallen, kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie. Dit heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Dat geldt dus ook voor gezondheidscentra, eerstelijnscentra, huisartsenposten en eerstelijnsdiagnostische centra, want ook zij vallen onder de WTZi. Het totale subsidiebedrag bedraagt 4,7 miljoen euro. 

Uiteraard zijn er tal van voorwaarden aan verbonden. Zo is de bijdrage ten hoogste 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. Dat kan toch nog een aardig bedrag zijn. Overigens mag de aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen, samen niet hoger zijn dan € 200.000. De offerte voor de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet per 1 maart 2018 of later zijn afgegeven. En de facturen voor de maatregelen moeten voor 1 januari 2019 worden betaald. De uitvoering ervan kan overigens eventueel wel later plaatsvinden.

Om welke energiebesparende maatregelen gaat het?
Er komen verschillende soorten energiebesparende maatregelen in aanmerking voor subsidie, waaronder:
– Toepassen van LED-verlichting
– Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp
– Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte uit douchewater
– Isolatie van wand, vloer of dak en het vervangen van glas
– Energieopwekking door zon en biomassa.

Meer informatie
Bij de subsidieregeling is een lijst met maatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich melden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *