Subsidie voor digitale gegevensuitwisseling

Subsidie voor digitale gegevensuitwisseling

Datum: 9 september 2019

De subsidieregeling InZicht heeft VWS ingesteld om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren. Daarvoor is 90 miljoen beschikbaar. Zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden die verpleging, verzorging of thuiszorg bieden, kunnen tot uiterlijk 1 december 2019 een subsidieaanvraag indienen. Als u geïnteresseerd bent, moet u snel handelen. Want voor die tijd moet er nog wel het nodige werk worden verzet. 

Eerst moet er namelijk een contextanalyse worden opgesteld. Daarvoor meldt u zich aan bij VWS via het aanmeldformulier. U wordt dan door het programmabureau uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin maakt u onder andere verdere afspraken over de afronding van de contextanalyse. Deze analyse brengt de huidige situatie én de gewenste situatie in beeld. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk welke activiteiten nodig zijn om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen en te ontsluiten voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Plan van aanpak
Als de contextanalyse klaar is, volgt het plan van aanpak voor de implementatie. Daarvoor kunt u zich aansluiten bij een samenwerkingsverband. Voor de module PGO is dat overigens niet verplicht, wel voor de module eOverdracht. Het plan van aanpak vult u in op een daartoe bestemde template. Het programmabureau ondersteunt bij het opstellen van het plan van aanpak. Vervolgens schrijft het programmabureau een advies dat wordt gebruikt bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

Subsidieaanvraag
Tot slot kan de subsidie worden aangevraagd. En dus voor 1 december a.s. Voor de module PGO kunt u zelfstandig doen of desgewenst met een samenwerkingsverband. Voor de module eOverdracht is dus een samenwerkingsverband verplicht en is de projectleider daarvan de subsidie-aanvrager.

Voorwaarden
Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden. Zo moeten de ICT-oplossingen moeten generiek toepasbaar zijn. Dat betekent dat ze zo breed mogelijk moeten worden gebruikt en geen maatwerkoplossingen voor uw situatie zijn. Dat geldt zowel voor de software als voor de platforms. Ook moeten de ICT-oplossingen zijn ontwikkeld volgens afgesproken informatiestandaarden. Voor PGO zijn dat de MedMij-standaarden.

Hoogte subsidie
– Het totale subsidiebudget voor 2019 is € 1,5 miljoen.
– Het minimale bedrag van de subsidieaanvraag is € 25.000 per zorgaanbieder.
– De subsidie voor de modules PGO en eOverdracht bedraagt maximaal € 200.000 per module.
– De projectleider van een samenwerkingsverband ontvangt € 25.000 voor de coördinerende werkzaamheden.
– Als de subsidie is toegekend, wordt deze in maandelijkse termijnen overgemaakt.

Meer informatie
Geïnteresseerd? Zie hier alle informatie met de voorwaarden en de templates voor de aanvraag.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *