Straatdokters pleiten voor integrale sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen

Straatdokters pleiten voor integrale sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen

Datum: 15 oktober 2018

Een derde van de centrumgemeenten in ons land heeft geen beleid voor de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen. Twee derde van deze gemeenten heeft geen tandheelkundig beleid voor deze doelgroep. Is er wel een beleid, dan verschilt dit per gemeente nogal als het gaat om de inzet van medische zorgverleners en hun beschikbaarheid. Gemeenten maken gebruiken van diverse geldstromen. Dit blijkt uit het rapport Op weg naar goede toegankelijke medische zorg voor dak- en thuislozen, dat de Nederlandse Straatdokters (NSG) en het Radboudumc hebben opgesteld. Ze pleiten voor een landelijke en integrale aanpak voor deze doelgroep.

De Doctors For Homeless Foundation (DHF) heeft  aan de NSG en het Radboudumc opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de gezondheid en behoefte aan ondersteuning van dak- en thuislozen in Nederland. En naar de verleende zorg door huisartsen/straatdokters en straatverpleegkundigen en hun behoefte aan ondersteuning, de huidige organisatie van sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen, en naar het gemeentelijk beleid, financiering, knelpunten en tekortkomingen in deze zorg.

Regelgeving over hoe zorg eruit moet zien ontbreekt
Volgens straatdokter en bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg Maria van den Muijsenbergh (Radboudumc/Pharos) laat het onderzoek duidelijk zien dat het in Nederland ontbreekt aan landelijk beleid voor de sociale opvang en medische zorg voor daklozen. Dat zegt ze tegen Medisch Contact. ‘In Rotterdam is de zorg fantastisch geregeld, maar verder zijn de verschillen in de opvang en zorg voor daklozen tussen gemeenten ongelooflijk groot. Het enige wat de overheid heeft gedaan is 43 centrumgemeenten aanwijzen, die de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor deze en omliggende kleinere gemeenten moeten uitvoeren. Er is geen regelgeving over hoe medische zorg voor daklozen eruit moet zien en er zijn geen richtlijnen voor ontwikkeld. Ook is er landelijk niets vastgelegd over de financiering van deze zorg, waardoor ook daarin enorme verschillen zijn.’

Inzetten van ervaringsdeskundigheid
In het rapport wordt een aantal bouwstenen genoemd voor goede sociaal- medische zorg aan de dak- en thuislozen. Dat zijn: eenzelfde manier van verwijzing, intake en diagnose in iedere gemeente, begeleiding door een casemanager van de GGD, het rekruteren van ervaringsdeskundige uit de doelgroep om hen te betrekken bij het naar (verdere) zorg toeleiden en ondersteunen van dakloze mensen, straatdokterpraktijken en ziekenboeg en specifieke bijscholing.
Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de financiering en de kwaliteit van de geboden zorg.

Het rapport is vorige week tijdens een internationaal congres over zorg aan dak- en thuislozen aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Hier kunt u het rapport over dak- en thuislozen lezen

(Illustratie: cover rapport)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *