Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsenzorg

Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsenzorg

Datum: 25 maart 2019

poh_s_zorgenzVoor voldoende personeel in de huisartsenzorg is het van groot belang dat er voldoende stageplaatsen zijn. Daarom kan ook dit jaar de huisartsenzorg een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen. Echter: vorig jaar was een bijdrage alleen mogelijk voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dit jaar kan de bijdrage ook worden aangevraagd voor triagisten en praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg.

Aanvragen moeten worden gedaan bij de Stichting Stimuleringsfonds Huisartsenzorg (SSFH). Er is een aanvraagformat opgesteld. Daarnaast moet een modelbegroting met de financiële gegevens worden meegestuurd.

Voorbeelden

Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden, waarvan minimaal één partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte BBL-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Maximaal € 25.000
Als een plan voldoet aan de voorwaarden van deelname van de Stimuleringsregeling, ontvangen samenwerkingsverbanden voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van € 25.000,- . In totaal is in 2019 het bedrag van € 165.000, – beschikbaar.

De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en BBL-doktersassistenten.

Meer informatie en aanvragen

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *