Stevig debat over wijkverpleging

Stevig debat over wijkverpleging

Datum: 6 juli 2017

ouderenzorg_zorgenzBinnen een maand zal staatssecretaris Van Rijn (VWS) een arbeidsmarktagenda voor de wijkverpleging naar de Tweede Kamer sturen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een meldpunt geopend voor casemanagement dementie, waar signalen afgegeven kunnen worden als het casemanagement in het gedrang komt. Dat is de uitkomst van het debat van de vaste Kamercommissie van VWS over de wijkverpleging.

Kamerleden hebben tijdens het debat veel vragen gesteld over het contracteringsproces van wijkverpleegkundige zorg. Verschillende aanbieders hebben recent een cliëntenstop voor de wijkverpleging aangekondigd vanwege een tekort aan personeel. Maar ook omdat het budgetplafond bij de desbetreffende instelling is bereikt. Terwijl er landelijk nog financiële ruimte is. Kamerleden willen weten hoe dit kan gebeuren.
De staatssecretaris gaf aan dat het logisch is dat er budgetafspraken worden gemaakt en dat wordt afgesproken wat voor soort zorg hiervoor wordt geleverd. Maar als er onvoldoende zorg in een regio wordt ingekocht, moet de NZa volgens hem ingrijpen.

Gespecialiseerde zorg
Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de tarieven van wijkverpleging. Met name voor de gespecialiseerde verpleging: casemanagement dementie, wondzorg, palliatieve zorg, en intensieve kindzorg. Voor het casemanagement dementie is er een actieplan en wordt de zorgstandaard dementie verder geactualiseerd. De NZa heeft een meldpunt geopend voor het afgeven van signalen als het casemanagement in het gedrang komt. De NZa gaat verder bij het casemanagement niet alleen kijken naar welke zorg is ingekocht, maar ook of de zorg wordt geleverd.

Zorgen over tekorten in de wijk
V&VN maakt zich zorgen over de tekorten in de wijk en had vooraf aan het debat de leden van de commissie een brief gestuurd. Met daarin de signalen van wijkverpleegkundigen dat er honderden vacatures openstaan en de uitzendbureaus zijn leeg getrokken.

(Foto Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *