Steeds meer signalen van zorgfraude

Steeds meer signalen van zorgfraude

Datum: 15 juni 2018

In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. Meer dan een kwart van de signalen hadden betrekking op het upcoding, waarbij een zorgverlener een duurdere behandeling declareert dan er is gegeven.  

Dit staat in de rapportage ‘Signalen zorgfraude 2017” van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dit is een samenwerkingsverband van alle partijen die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector, namelijk: NZa, ZN, IGJ i.o., Inspectie SZW, CIZ, Belastingdienst, FIOD, OM en VNG. Jawel: maar liefst negen stuks. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de soorten fraudemeldingen en van wie de meldingen afkomstig zijn. Ook worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop gefraudeerd wordt.

Meer signalen in de wijkverpleging
De meeste signalen hadden betrekking op de mondzorg. Opvallend is de toename van meldingen over fraude in pgd: van van 63 naar 197. En, hoewel nog steeds niet veel in aantal, nam de signalen van fraude in de wijkverpleging nam eveneens fors toe: van 17 naar 61. De reden van deze toename is niet bekend. In de huisartsenzorg gaat het om nog bescheidener aantallen: daar steeg het aantal signalen van 10 naar 15.

Gecombineerde fraude
Het IKZ constateert in haar rapport dat zorgaanbieders vaak op meerdere terreinen frauderen. Bijvoorbeeld door cliënten met een lichte verstandelijke beperking minder dagbesteding te geven, met ook nog eens onvoldoende begeleiding in de beschermde woonvorm. Juist dankzij samenwerking en informatiedeling van de verschillende partners kunnen deze gecombineerde fraudevormen worden aangepakt. Een goede zaak: soms gaat het echt om miljoenenfraude.

Herhaling
Echter: signalering betekent niet altijd een zodanige aanpak dat het ook echt over is, zo blijkt uit het rapport. In 2017 zijn signalen over 71 zorgaanbieders ontvangen waarover in 2016 ook al een fraudesignaal was gemeld. En dat is 14% van alle zorgaanbieders waarover signalen ontvangen zijn.

Naar Tweede Kamer
Op 12 juni heeft de minister van VWS deze rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zie ook het artikel op ZorgenZ over het programma Rechtmatige Zorg: Aanpak fouten en fraude

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *