Spraakverwarring over segmenten wijkverpleging

Spraakverwarring over segmenten wijkverpleging

Datum: 5 mei 2015

toren_van_babel_brueghel_zorgenzCOLUMN GERDA VAN BEEK – Volgens afspraak wordt er voor de wijkverpleging een nieuw bekostigingssysteem opgesteld. Daarbij is niet productie bepalend. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is. Ze betrekt ook de zelfredzaamheid, de thuissituatie en het sociale netwerk, zo stelt VWS-staatssecretaris Martin van Rijn.

SRiM, dat staat voor Strategies in Regulated Markets, heeft recent op basis van dat uitgangspunt het rapport ‘Contouren bekostiging wijkverpleging’ uitgebracht. Dat rapport gaat uit van:
– Segment I. De levering van de zorg
– Segment II. Resultaatbeloning met vrije prestaties

Het opnieuw gebruiken van de term ‘segment’ is zeer onlogisch. Bij de huidige financiering van de wijkverpleging gaat het ook over segmenten. Maar…daar is segment 1 de ‘niet-toewijsbare zorg’ (dus straks in segment II). De levering van de zorg valt nu onder segment 2 (en straks dus onder Segment I). Inmiddels zijn de ‘segmenten’ een begrip. Je hebt wijkverpleegkundigen met S1-taken: in de wijkteams, signaleren, doen de niet-toewijsbare zorg. En dus de wijkverpleegkundigen met S2-taken die de zorg leveren. Er zijn organisaties die deze indeling zeer strikt gescheiden houden. Zelfs met een aparte organisatie voor de S1. En er zijn organisaties, zoals Buurtzorg, waar de wijkverpleegkundigen zowel S1- als S2-zorg leveren.

Het SRiM-rapport bevat voorstel van een tijdspad voor de invoering. Nu ben ik benieuwd wanneer de switch plaatsvindt van S1 naar SII en S2 naar SI. Eén ding is zeker: als je deze termen handhaaft, ontstaat er zeker spraakverwarring.

gerda_van_beek_zorgenzGerda van Beek

(Afbeelding: Toren van Babel, Schilderij van Pieter Brueghel (1563) – Jorisvo/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *