De Spil maakt van bewoners buurtgenoten

De Spil maakt van bewoners buurtgenoten

Datum: 2 mei 2016
geri_blanken_zorgenz

Zorgbemiddelaar Geri Blanken: de Spil in woonzorgcentrum De Bilderdijk.

DEEL 2: DE PRAKTIJK BIJ SPIL-HOOGEVEEN – Zorgbemiddelaar Geri Blanken van Treant Zorggroep is in woonzorgcentrum De Bilderdijk een ‘Spil’: de zorgprofessional die bewoners met elkaar in contact brengt en hun zelfredzaamheid versterkt. Met koffieochtenden en de inschakeling van de activiteitenbegeleidsters. Zie ook deel 1 op Zorgenz op 2 mei jl.

Iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of koffie drinken, het zijn eenvoudige maar waardevolle oplossingen waardoor een oudere in staat wordt gesteld langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kan door buurtgenoten met elkaar te verbinden, zodat een informeel netwerk ontstaat rond de oudere. Dat is de gedachte achter de methodiek Even Buurten die in Rotterdam ontstond. In Hoogeveen is deze gedachte toegepast in een nieuw woonzorgcentrum met identieke appartementen waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen woning, verzorgingshuisplaats en verpleeghuisplaats.

Innovatieve interventies in een nieuwe setting – In diverse ZonMw-programma’s zijn voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen innovatieve interventies ontwikkeld. Werken deze interventies ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde methode te vertalen naar de eigen praktijk? Wat zijn de resultaten in de nieuwe situatie? In dit artikel beschrijven we Spil-Hoogeveen. Deze interventie is ontwikkeld als ‘Even Buurten’ in Rotterdam en is door drs. Hermien Maarsingh van CMO STAMM aangepast voor toepassing in Hoogeveen. In deel 1 vertellen zij en projectleider Gineke Feenstra over het implementeren van Spil in een woonzorgcentrum. In deel 2 belicht zorgbemiddelaar Geri Blanken wat de ervaringen, opbrengsten en leerpunten zijn in de dagelijkse praktijk.

Innovatieve interventies in een nieuwe setting
In diverse ZonMw-programma’s zijn voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen innovatieve interventies ontwikkeld. Werken deze interventies ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde methode te vertalen naar de eigen praktijk? Wat zijn de resultaten in de nieuwe situatie? In dit artikel beschrijven we Spil-Hoogeveen. Deze interventie is ontwikkeld als ‘Even Buurten’ in Rotterdam en is nu door drs. Hermien Maarsingh van CMO STAMM aangepast voor toepassing in Hoogeveen. In deel 1 vertellen zij en projectleider Gineke Feenstra over het implementeren van deze interventie in een woonzorgcentrum. In deel 2 belicht zorgbemiddelaar Geri Blanken wat de ervaringen, opbrengsten en leerpunten zijn in de dagelijkse praktijk.

Maakt jezelf zichtbaar en bekend
“Ook in een woonzorgcentrum kennen mensen elkaar niet altijd. Sommigen kennen hun buren zelfs niet, merkt Geri Blanken op. Samen met een collega die hier ook Spil is, hebben we overal aangebeld en onszelf bekend gemaakt. De mensen krijgen een folder in de bus met uitleg over wie we zijn en wat de Spil voor ze kan betekenen. Dat is dus de eerste stap in zo’n project: maak jezelf zichtbaar en bekend. Daarna hebben we een koffieochtend voor iedereen georganiseerd en dat blijkt een schot in de roos, we bieden de bewoners de gelegenheid om kennis met elkaar te maken.”

“We hebben in het begin een koffieochtend voor iedereen georganiseerd, dat bleek een schot in de roos”

Rol voor de activiteitenbegeleidsters
Vervolgens heeft Geri Blanken de activiteitenbegeleiders erbij betrokken. Zij hebben immers al een rol bij het organiseren van activiteiten voor bewoners. Dat blijkt een goede zet. “Maar we zijn toen ook geconfronteerd met een soort ‘wij-zij’ cultuur die hier in korte tijd is ontstaan. Omdat se verschillende leveranciers voor langdurige zorg en voor thuiszorg en dagbesteding hebben, staan niet alle activiteiten open voor alle bewoners. ‘Waarom mag ik niet naar de gymclub en mijn buurvrouw wel?, viel te beluisteren. Het valt moeilijk uit te leggen aan de bewoners dat we in Nederland het zorgsysteem zo hebben ingericht.”

geri_blanken_zorgenz

“We hebben overal aangebeld en onszelf bekend gemaakt.”

Bewoners hebben elkaar gevonden
Geri Blanken kan nu vaststellen dat mede door de inzet van de Spillen het wij-zij denken in De Bilderdijk is doorbroken. “We hebben mensen met elkaar kennis laten maken en met elkaar in contact gebracht. Ik heb gemerkt dat ouderen het soms lastig vinden om hulp te vragen. Ze zoeken vooral iemand waarmee het klikt. Tijdens het koffiedrinken, kaarten of schaken ontstaat een band, bouwen ze een relatie op. Bijvoorbeeld: twee zelfstandige dames met dementerende partners hebben elkaar gevonden als lotgenoten. Ze willen ’s avonds ook wel eens de deur uit en nu passen ze op elkaars echtgenoten.”
In een andere voorbeeld brengt de Spil een weduwnaar in contact met een jonge man zodat ze samen kunnen gaan vissen, ze delen deze hobby. Voor een alleenstaande vrouw van rond de 50 jaar, die herstelde van een ernstige ziekte, heeft een Spil mantelzorg in de buurt geregeld.

“Ik heb gemerkt dat ouderen het soms lastig vinden om hulp te vragen. Ze zoeken vooral iemand waarmee het klikt”

Sleutelfiguren gevonden
De Spillen in Hoogeveen hebben groepsactiviteiten opgezet: zoals elke woensdagmorgen een koffieochtend met gemiddeld 25 bewoners, gezamenlijk bioscoopbezoek, het bezoeken van een rommelmarkt en een burendag. Het bleek ook belangrijk om een informatiebijeenkomsten voor verschillende groepen bewoners van De Bilderdijk te organiseren, terwijl inmiddels een bewonerscommissie functioneert. “We hebben geheel conform de lessen van Even Buurten in Rotterdam, in Hoogeveen vier sleutelfiguren gevonden. Mensen die bereid zijn iets voor een andere bewoner te doen. Zij helpen om activiteiten te organiseren, matches tussen bewoners tot stand laten komen.”

“Een belangrijke les in Hoogeveen: ga op de mensen af, kom uit je kantoor en vanachter je bureau vandaan”

Kom uit je kantoor
Een belangrijke les van DeBilderdijk in Hoogeveen is: ga op de mensen af, kom uit je kantoor en vanachter je bureau vandaan. Vraag wat je voor iemand kunt doen. Geri Blanken benadrukt dat het belangrijk is om duidelijk te zijn over je bedoelingen. “Niet alleen tegen de bewoners maar ook tegen de medewerkers van de zorgorganisaties die in het gebouw werken. Zoek de samenwerking op. Doe het samen zodat mensen er met plezier zelfstandig kunnen blijven wonen.” Het project Spil is nu sterk intern gericht, terwijl het ook mogelijk is om de directe omgeving van de De Bilderdijk erbij te betrekken. “Je kunt dan de mensen die in de nabije omtrek van dit zorgcentrum wonen, vragen of zij iets kunnen en willen betekenen voor de bewoners. Dat zou een mooie verbreding van het project zijn.”

Corina de Feijter

(Fotografie: Studio Oostrum)

logo_zonmw_zorgenz‘Samen bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen’ is een initiatief van ZonMw om innovatieve interventies voor ouderen toepasbaar te maken in een andere setting. Vier van de zestien gehonoreerde projecten staan in deze serie centraal. Kijk HIER voor meer informatie over dit initiatief en innovatieve interventies om de zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren. Zie ook www.beteroud.nl.
Dit artikel is onderdeel van een serie met vier maal een tweeluik over vier van de zestien gehonoreerde projecten. Deze serie loopt in de maand april met elke week berichten over een project.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *