Spectaculair succes met Welzijn op recept

Spectaculair succes met Welzijn op recept

Datum: 3 maart 2016

welzijn_op_recept_delft_zorgenzWESTLAND – De Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) heeft de afgelopen twee jaar samen met Participe Delft (voorheen Breed Welzijn Delft) een pilot gehouden met Welzijn op recept. Het succes is verrassend groot. De helft van de mensen meldt dat het gevoel van welbevinden met 50 procent is toegenomen. De deelname aan welzijnsactiviteiten is spectaculair gegroeid en de consulten bij huisartsen vanwege psychosociale problematiek, zijn met ruim 55 procent afgenomen. Natuurlijk gaat ZEL door in het Westland.

Huisartsen krijgen vaak te maken met patiënten die met lichamelijke klachten op het spreekuur komen, maar waarbij het in feite gaat om psychosociale problematiek. Dit uit zich vaak in somberheid, stress of angstklachten. Mensen voelen zich daardoor niet lekker en gaan naar de dokter. Voor een aantal van hen is doorverwijzing naar psychologische zorg niet nodig. Wat dan wel? Welzijn op recept kan een oplossing bieden. Hierbij verwijst de huisarts – eerstelijnszorgverlener de persoon naar een zogeheten ‘welzijnsarrangement’ van een welzijnsorganisatie. Bijvoorbeeld: creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport, bewegen, en dergelijke. Het concept Welzijn op recept is ontwikkeld in gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en is met succes ingezet in diverse huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in Nederland.

Pilot in Delft
Van 2013 tot 2015 is er in Delft een pilot gehouden met Welzijn op recept. Dit op ZEL en Breed Welzijn Delft, die de pilot ook hebben gefinancierd. Vooral in de Delftse wijken Voordijkshoorn en Buitenhof is een grote groep mensen met psychosociale problemen die de huisartsenpraktijk bezoekt. Het idee is dat het welbevinden van deze mensen mogelijk verbetert door deelname aan activiteiten die bij hen passen.
De pilot is gestart in huisartsenpraktijk De Vermeertoren en huisartsenpraktijk Händellaan. De huisartsen kunnen patiënten met psychosociale klachten doorverwijzen naar de welzijnsorganisatie Participe Delft. De cliënt maakt zelf een keuze voor een arrangement dat het beste bij hem past, waardoor er minder risico is op afhaken. Er is keuze uit de volgende vijf groepen:
1. In balans
2. Bewegen met plezier
3. Kunst, cultuur en natuur
4. Smakelijk eten
5. Ontdekken en doen

Van ZZ naar GG
Tegelijk vraagt de toepassing van Welzijn op recept een omslag in denken van eerstelijns professionals. Niet denken in ziekte & zorg, maar een denken in gezondheid & gedrag. Om het concept onder de aandacht van de huisartsen te houden, heeft de welzijnscoach een eigen spreekuur in de huisartsenpraktijk. Dat blijkt een goede zet. De huisarts kan direct via het eigen huisartseninformatiesysteem een afspraak inplannen en de patiënt kan naar de eigen vertrouwde praktijk komen voor het gesprek met de welzijnscoach.

Positieve resultaten
In een jaar tijd zijn er 54 welzijnsrecepten uitgeschreven, gemiddeld dus één per week. Het succes is verrassend groot. Objectieve meting geeft aan dat het gevoel van welbevinden na deelname aan Welzijn op recept is toegenomen met maar liefst 49,9%. Van de deelnemers die contact hebben gehad met de welzijnscoach is uiteindelijk 94% verwezen naar een activiteit en 88% deed na 3 maanden nog steeds mee aan de activiteit. Deze deelnemers zijn tevreden over de welzijnsarrangementen. Ze geven aan zich beter en gelukkiger te voelen. Dat blijkt ook uit de afname van het aantal huisartsenconsulten vanwege psychosociale problematiek met 56,5%.

Enorme vooruitgang
Deze uitkomst is zelfs nog veel positiever dan vooraf gedacht. Zo vermeldt praktijkmanager en verpleegkundig specialist Erna Vrijland van huisartsenpraktijk Vermeertoren blij verrast te zijn met de enorme vooruitgang die patiënten boeken met relatief kleine interventies. “De prachtige resultaten en mooie verhalen bewijzen dat Welzijn op recept veel oplevert.”
Met zo’n goede uitkomst is het bijna vanzelfsprekend dat men doorgaat met deze werkwijze. Daarbij is er is een Welzijn op recept-toolkit ontwikkeld om de samenwerking uit te breiden naar heel Delft en te verbreden naar andere projecten.
De functie van welzijnscoach wordt structureel gefinancierd door de welzijnsorganisatie. Implementatie van Welzijn op recept in andere praktijken wordt begeleid door ZEL (vanuit de ROS-gelden).

Gerda van Beek

Het pilotrapport over Welzijn op recept in Delft is op te vragen bij Daniëlle Vissers van ZEL: dvissers@zel.nl.

 

(Foto: Betrokkenen bij Welzijn op recept in een Delftse huisartsenpraktijk)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *