Significant groter fysiek en sociaal welzijn door zichtbare schakels

Significant groter fysiek en sociaal welzijn door zichtbare schakels

Datum: 22 november 2014
Rotterdam telt nu 45 zichtbare schakels

Rotterdam telt nu 45 zichtbare schakels

WIJKVERPLEGING – Met “we zijn vijf jaar geleden samen op reis gegaan,” opent Mieke Reynen, voorzitter OSER, het symposium van Zichtbare Schakels Rotterdam. “Voor heel kwetsbare mensen hebben de zichtbare schakels een significante verbetering in fysiek en sociaal welzijn gerealiseerd,” vervolgt Anna Nieboer, hoogleraar Sociaal-Medische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in haar evaluatie van het project.

Het is feest in Rotterdam. Met het symposium ‘Wijkverpleging in perspectief’ wordt stilgestaan bij de successen en leerpunten en vooruit gekeken naar de volgende stap: de wijkverpleegkundige zorg in 2015. Die successen zijn er. Want wat blijkt uit het onderzoek? Dat er door de inzet van de zichtbare schakels een daadwerkelijk verschil is gekomen in het ingewikkelde leven van zeer kwetsbare mensen. Mensen met diverse hulpvragen, een lage kwaliteit van leven, onvoldoende zelfredzaamheid en een vaak heel beperkt fysiek en sociaal leven. Op al die aspecten signaleert Anna Nieboer significante verbeteringen.

zicxhtbare_schakels_rotterdam_anna_nieboer_zorgenz

Anna Nieboer, hoogleraar Sociaal-Medische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit

Schakel in de samenwerking
De mensen hebben meer vaardigheden in zelfmanagement gekregen, hun kwaliteit van leven is aanmerkelijk verbeterd, zowel in fysiek als sociaal opzicht. “De wijkverpleegkundige gaat dus ook over het sociale domein. Of om het nog scherper te stellen: er is een schakel of spil nodig om in sociale wijkteams de samenwerking tot stand te brengen. Wat blijkt bovendien uit het onderzoek? De interdisciplinaire samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van zorg. De cliënten zijn tevreden over het werk van Zichtbare Schakels Rotterdam.”

Bekend, Bereikbaar, Beschikbaar
Marjan Hoeijmakers, projectleider Zichtbare Schakels Rotterdam, geeft tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Beursgebouw een paar cijfers. “We waren er de afgelopen jaren voor 7.700 cliënten, zo’n 35 procent van de tijd werd in de wijk besteed en 37 procent betrof zorgcoördinatie. Er is veel overlegd, veel bijgeschoold en jammer genoeg vertrokken ook wijkverpleegkundigen. In het werk staan de drie B’s altijd voorop: Bekend zijn, Bereikbaar zijn en Beschikbaar zijn. Inmiddels wil elke zorgorganisatie wel een zichtbare schakel kunnen aantrekken.”

zichtbare_schakels_rotterdam_marjan_hoeijmakers_mieke_reynen_zorgenz

Links Mieke Reynen, voorzitter OSER, rechts Marjan Hoeijmakers, projectleider Zichtbare Schakels Rotterdam

Aanspraak met drie segmenten
Om de onafhankelijke positie in de zorg te handhaven, lichtte Henk Rosendal, lector Wijkzorg Hogeschool Rotterdam en voorzitter Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde, de Aanspraak Wijkverpleging nog eens toe. “De cliënt heeft het recht op thuiszorg en de zorgverzekeraars kopen deze zorg in. Er is onderscheid in drie segmenten: S1 met de wijkgebonden veelal preventieve zorg, S2 de toewijsbare zorg die voorheen onder de AWBZ kon vallen en S3 voor veelal nader te bepalen prestaties. Verzekeraars kopen momenteel S1 en S2 gecombineerd in.”

Eigen, zelfstandig domein
Hij vervolgt: “Maar het uitgangspunt is ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’, wat betekent dat het hele verpleegproces onder de zichtbare schakel valt. Dat houdt een nieuwe manier van denken in, het is veel meer dan de overgang vanuit de AWBZ. Met een eigenstandig

zichtbare_schakels_rotterdam_henk_rosendal_zorgenz

Henk Rosendal, lector Wijkzorg Hogeschool Rotterdam en voorzitter Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde

omschreven domein voor de wijkverpleging. Goed kunnen indiceren voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener, dat is essentieel in dit vak. De wijkverpleegkundige zou hierdoor zo’n 25 procent op haar eigen inzet kunnen besparen. Dat is nodig want er gaat van het landelijk budget in 2015 zo’n 10 procent af.”

Verder met ‘parels van Rotterdam’
Vervolgens komen de ruim 45 ‘parels van Rotterdam’ op het podium, zijn er bloemen en cadeautjes. Wordt het boekje ‘Vijf jaar Zichtbare Schakels Rotterdam’ aan de lokale wethouder Hugo de Jonge overhandigd. Het symposium markeert enerzijds het einde van het project, maar is anderzijds het begin van een volgende stap in de Rotterdamse wijken

zichtbare-schakels_rotterdam_zorgenz

Mieke Reynen overhandigt het boekje Vijf jaar Zichtbare Schakels Rotterdam aan wethouder Hugo de Jonge

met de inrichting van de nieuwe wijkverpleegkundige zorg 2015. Dat gebeurt onder de nieuwe naam ‘Coöperatie voor wijkverpleegkundige zorg Rotterdam’. Onder die naam wordt de gezamenlijke reis in de Maasstad voortgezet.

Kees Kommer

(Foto’s: VanAsperen Fotografie)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *