Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen

ANNEKE FRANCKE EN JUDITH HUIS IN ’T VELD OVER ZELFMANAGEMENT – Welke behoefte aan zelfmanagementondersteuning hebben mantelzorgers en mensen met dementie in hun thuissituatie? Kan die hulp effectief via e-health worden gegeven, en hoe dan? Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij hebben? Dat onderzoekt promovenda en verpleegkundig onderzoeker Judith Huis in het Veld. Samen met professor Anneke Francke licht ze haar onderzoek...

Read More

Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken

De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in drie denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van organisaties in Leusden én van zichzelf om deze droom te realiseren? De burgers betrekken is tekenend voor het beleid...

Read More

“Financiële prikkel moet op innovatie zitten”

De zorg naar mensen thuis brengen en meer eigen regie stimuleren, staat nog in de kinderschoenen. Wat kan een zorgverzekeraar doen? Het antwoord: de juiste financiële prikkels geven. Erik-Jan Wilhelm, directeur Strategie & Innovatie Zorginkoop bij Zilveren Kruis, hoopt dat zorgaanbieders meer durven te experimenteren. “Mensen willen meer eigen regie over hun gezondheid, ze hebben er behoefte aan. Zelfmanagement is een onderwerp...

Read More

Positieve psychologie: een andere kijk op zelfmanagement

Wetenschappelijke kennis over welbevinden en positief functioneren van mensen met een chronische aandoening kan toegevoegde waarde hebben voor zelfmanagement. Echter: dat betreft niet alleen het managen van symptomen en praktische vaardigheden. Het gaat ook om verbetering van de mentale gezondheid. Positieve psychologie kan hier een belangrijke rol in spelen. ZonMw vroeg de Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie van de...

Read More

Docent en wijkverpleegkundige als maatjes op stap in de wijk

GABY JACOBS OVER LEERNETWERKEN EN ZELFMANAGEMENT – Kunnen wijkverpleegkundigen zelfmanagementondersteuning leren? In de Leernetwerken Wijkverpleging, een innovatief samenwerkingsverband tussen hogescholen en thuiszorgorganisaties, is ervaring opgedaan met het vergroten van de deskundigheid van wijkverpleegkundigen en docenten. Deze zorgprofessionals worden zich bewust van het belang van samenwerken met de informele zorg. En het...

Read More
E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat
sep29

E-health implementatie: werkenderwijs naar eindresultaat

DOORTJE BOSHUIZEN EN SANDRA SUIJKERBUIJK OVER ZELFMANAGEMENT – E-health staat volop in de schijnwerpers. Desondanks is er geen sprake van massale overname van goede voorbeelden. Waardoor vindt die implementatie zo moeizaam plaats? Reden voor ZonMw om de “werkplaats e-health implementatie” in het leven te roepen en te financieren. Dat heeft geleid tot een verrassend eindresultaat. De werkplaats is begeleid door Vilans. Doortje...

Read More

Stel samen vast of patiënt goed geïnformeerd is

Hoe doen zorgverleners dat, zelfmanagement bevorderen bij hun patiënten? Beslissen ze daar samen over? Deze vragen leggen we voor aan Haske van Veenendaal die regelmatig met professionals in discussie is over samen beslissen. Haske van Veenendaal oefent gedurende het interview met een nieuw woord: dialoogkamer. Hij heeft het niet zelf bedacht. “Een psychiater met wie ik onlangs op een congres in gesprek was over samen beslissen,...

Read More

Maak gezonde keuzen door kinderen en ouders weer normaal

  MANDY BRAUN OVER ZELFMANAGEMENT – Een gezonde leefstijl moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Mandy Braun van de GGD Zuid Limburg en JOGG-regisseur in Heerlen, trekt samen op met de gemeente, scholen, speeltuinen, peuterspeelzalen en bedrijven om dit streven te realiseren. Dat kan op een gemakkelijke manier: met een voorleesboekje voor peuters of het opnieuw inrichten van een schoolplein proberen ze kinderen te bereiken....

Read More

Open zijn over je ziekte helpt je later

LINDE SCHOLTEN OVER ZELFMANAGEMENT – Linde Scholten, gezondheidszorgpsycholoog bij de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC, geeft groepscursussen aan kinderen met een chronische ziekte, hun broers of zussen en hun ouders. Sinds drie jaar wordt een aantal groepscursussen ook online aangeboden. Onderzoek toont aan dat de groepscursussen een positief effect hebben op het welbevinden van kinderen en dat...

Read More