Samenwerking voor kinderen met SOLK

Samenwerking voor kinderen met SOLK

Datum: 8 februari 2018

Iedere professional uit zorg en welzijn ziet kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Bij zorg rondom kinderen met SOLK is een goed samenwerkend netwerk van huisartsen, JGZ-artsen, paramedici, GGZ-professionals, professionals uit sociale wijkteams, gemeentelijk domein en uit het onderwijs belangrijk. Proscoop zet zich in voor de totstandkoming van deze netwerken in haar werkgebied.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na medisch onderzoek geen somatische aandoening is gevonden die de klachten verklaart. Of er is wel een somatische aandoening, maar deze kan de klachten onvoldoende verklaren. Kinderen en jongeren met SOLK hebben reële klachten. Deze klachten hebben vaak een grote impact op het dagelijks leven van zowel het kind zelf, de ouders als het hele gezin. Tijdige herkenning en behandeling van SOLK is belangrijk om chronische klachten te voorkomen. Daarbij is het van belang dat de professionals bij deze problematiek elkaar weten te vinden.

Versterking onderlinge samenwerking
Proscoop zet in op goede zorg en gezondheid dichtbij en op samenhang en samenwerking die nodig is rondom het kind. Eind 2017 was er een symposium in het Isala (het ziekenhuis in Zwolle) over kinderen met SOLK. In navolging hiervan organiseert Proscoop dit voorjaar regionale netwerkbijeenkomsten, in nauwe samenwerking met de regionale professionals. Deze netwerkbijeenkomsten bieden ruimte voor kennismaking en kennisuitwisseling, met als doel de onderlinge samenwerking te vergroten.

Kennismaking en kennisuitwisseling
De eerste kennismakings- en uitwisselingsbijeenkomst vindt plaats in Zwolle. Professionals uit deze regio en de Noord-Veluwe die betrokken zijn bij opvang en zorg rondom kinderen met SOLK zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Dat wil zeggen: huisartsen, JGZ-artsen, paramedici, GGZ-professionals, professionals van sociale wijkteams en gemeentelijk domein, professionals uit het onderwijs en overig geïnteresseerde professionals.
Na deze eerste bijeenkomst volgen er nog drie: in de regio Harden; regio Meppel en regio Kampen.  De bijeenkomsten vinden plaats op een avond, zodat het voor zoveel mogelijk betrokkenen mogelijk is om aanwezig te zijn. Zie hier alle informatie over deze vier netwerkbijeenkomsten.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *