Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars in kaart

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars in kaart

Datum: 9 augustus 2017

Andersson Elffers Felix heeft de huidige samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars letterlijk in kaart gebracht. In een groot aantal overzichtskaarten komen samenwerkingsvormen aan bod op het gebied van preventie, GGZ, ouderen, wijk en jeugd. Daarnaast wordt gekeken naar beleid, inkoop en gemeentepolissen.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor zorg in de wijk, voor jeugdzorg en voor de uitvoering van de Wmo. Daarom zoeken gemeenten steeds meer de samenwerking met zorgverzekeraars. Alleen de wijze waarop dit gebeurt is per gemeente en per zorgverzekeraar verschillend.

Gespreksdocumenten
Het ministerie van VWS, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) wilden graag een overzicht hebben van de verschillende manieren van samenwerking. Ze hebben  Andersson Elffers Felix gevraagd dit in kaart te brengen. En dat is letterlijk zo uitgevoerd. De verschillende facetten van samenwerking zijn steeds op een overzichtskaart van Nederland gevisualiseerd.

Het betreft een zeer uitgebreid document van ruim 100 pagina’s. Het gaat om een werkdocument en de overzichtskaarten worden nadrukkelijk bestempeld als gespreksdocumenten . Ze bieden veel inzicht in de bestaande samenwerking tussen een gemeente en een verzekeraar en vormen daarmee een goed hulpmiddel in het gesprek tussen deze partijen.

Interessant voor zorgverleners en adviseurs
Echter: deze kaarten bieden tevens veel inzicht in de huidige stand van zaken voor alle partijen die op enige manier betrokken zijn bij de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dus ook voor alle eerstelijnszorgverleners en voor ROS-adviseurs. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de Wmo-regio’s en een heldere overzichtskaart van de kernwerkgebieden van de verzekeraars. Zie het document van Andersson Elffers Felix: Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *