Samenwerken in Substitutie op Zuid

Samenwerken in Substitutie op Zuid

Datum: 26 november 2014

maasstad_ziekenhuis_zorgenzWat is nodig voor een echte verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn? Niet alleen het Utrechtse Overvecht (zie Zorgenz 25-11), ook Rotterdam heeft een samenwerkingsinitiatief. Substitutie op Zuid neemt diabeteszorg, COPD-zorg en lage rugklachten onder de loep. Dat staat in de nieuwsbrief van ZorgImpuls, de organisatie die zorgverleners ondersteunt in de regio Rotterdam.

Het zijn thema’s die zowel in volume als beoogd financieel effect interessant zijn en waarbij aangehaakt kan worden bij aanwezige initiatieven vanuit de regionale eerste lijn, gezondheidscentra, zorggroepen, het Ikazia en Maasstad ziekenhuis, zorgverzekeraar Achmea en ZorgImpuls.

Om welke vragen gaat het?
In de projecten gaat het om de volgende vragen: welke randvoorwaarden blijken nodig om tot werkelijke verschuiving van zorg van tweede naar eerste lijn te komen? Knellen mogelijk bepaalde randvoorwaarden van de ene partij met die van de ander om substitutie te bereiken? Welke rol kan de zorgverzekeraar nemen? Door deze substitutie projecten te doorlopen, delen de partijen kennis. Ook kunnen zij de geleerde lessen weer bij vervolgtrajecten toepassen.

Diabetes- en COPD-zorg
Voor diabetes en COPD is het Ikazia ziekenhuis, in samenwerking met Achmea Zorg, gestart met het maken van concrete doelmatigheids-/samenwerkingsafspraken met een aantal huisartsen en medisch specialisten. Een kleinschalig traject waarvan men hoopt dat de resultaten met substitutie leiden tot een brede uitrol in de regio, voor zowel Ikazia als Maasstad ziekenhuis.

Pilot lage rugklachten
In het Maasstad ziekenhuis start men in 2015 met een pilot lage rugklachten in samenwerking met een kaderhuisarts bewegingsapparaat, huisarts, verpleegkundig specialist en medisch specialisten. Een team van deskundigen op het gebied van rugklachten uit de eerste lijn zullen patiënten triëren, voordat zij in het ziekenhuis worden gediagnosticeerd. Daarna vindt zo nodig doorverwijzing plaats naar de juiste professional.

Vervolgbijeenkomst
Op 13 januari 2015 vindt een vervolgbijeenkomst plaats waarin de resultaten van de projecten worden gedeeld. Doel van de bijeenkomst is het informeren over de drie inhoudelijke projecten en het verkrijgen van inzicht in de regionale succes- en faalfactoren en randvoorwaarden die nodig zijn om daadwerkelijke verschuiving van zorg te realiseren.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie, senior adviseur ZorgImpuls: email [email protected], telefoon 010 24 10 222.

(Foto: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *