Samen verder in wijkverpleging

Samen verder in wijkverpleging

Datum: 20 juni 2014

Werving Zichtbare Schakels RotterdamZICHTBARE SCHAKELS ROTTERDAM – Op 1 juli 2014 wordt een intentieverklaring getekend voor de Coöperatie Wijkverpleging Rotterdam en omstreken. Het is een voortzetting van het project Zichtbare Schakels, met een samenwerking tussen de organisaties OSER Gezondheidscentra, Laurens, Thuiszorg Rotterdam, Humanitas, Aafje en MOB.

Deze stap tot continuering is gericht op een sterke organisatie van wijkverpleegkundige zorg in de wijkgerichte en integrale aanpak van gezondheidsproblemen van Rotterdammers. De borging en verbinding van de samenwerking met de huisarts, sociale wijkteams en het team verpleging en verzorging wordt hierdoor verankerd. De samenwerkende organisaties spelen hiermee in op het nieuwe landschap dat gaat ontstaan door gewijzigd beleid. De coöperatie in oprichting is verder gesprekspartner voor zorgverzekeraar en gemeente.

Zichtbare Schakels Rotterdam is onderdeel van het nationaal programma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’. Wijkverpleegkundigen uit de genoemde organisaties zijn een aanspreekpunt voor bewoners en professionals in de wijk op het gebied van preventie, zorg, wonen en welzijn en maken zorg toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft. De nauwe samenwerking met de huisarts is kenmerkend in dit project.

(Foto: Uit de wervingscampagne 2013 van Zichtbare Schakels Rotterdam.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *