Samen voor kwetsbare ouderen 010

Samen voor kwetsbare ouderen 010

Datum: 22 februari 2018

Ziekenhuizen, organisaties voor verpleging & verzorging en de eerste lijn in de regio Rotterdam hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een integrale aanpak voor de keten kwetsbare ouderen. In de regioanalyse ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’, die ZorgImpuls heeft uitgevoerd  in opdracht van ConForte en SRZ,  staan hun concrete acties. Een van de aanbevelingen luidt om een bestuurlijke opdracht te formuleren voor een regionale, programmatische aanpak. Ga met anderen het gesprek aan en formuleer gezamenlijk een opdracht.

De zorg voor ouderen ligt alle ketenpartners aan het hart en er is veel energie om de knelpunten in de keten samen aan te pakken. Om deze energie om te zetten in concrete acties, hebben zij de regioanalyse ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ laten uitvoeren. Hierin zijn knelpunten, initiatieven en uitdagingen per domein heel gedegen in kaart gebracht. Duidelijk is geworden dat op het thema ouderenzorg ontzettend veel gebeurt en dat op verschillende vlakken samenwerking plaatsvindt, zowel lokaal als regionaal. Toch liggen er nog grote uitdagingen.

Organisatie ouderenzorg vraagt om een regionale aanpak
De organisatie van integrale ouderenzorg is een complexe opgave die vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen bij zorg en welzijn. De grootste opgaven hierbij liggen op het vlak van (vroeg)signalering kwetsbaarheid, één aanmeldpunt, communicatie en informatieoverdracht, stuurinformatie en personeel.

Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en de Brancheorganisatie verpleging & verzorging regio Rotterdam (ConForte) werken een plan uit om dit samen met de eerste lijn, gemeente en zorgverzekeraars via een programmatische aanpak vorm te geven.

De regioanalyse ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ kunt u hier downloaden.

(Illustratie uit e-book)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *