RVZ: Versterk de stem van verzekerden

RVZ: Versterk de stem van verzekerden

Datum: 8 december 2014

pauline_meurs_rvz_zorgenzSinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 is de zorgverzekeraar niet alleen financiële zorgverzekeraar maar ook zorginkoper en treedt soms op als zorgregisseur. De acceptatie van deze nieuwe rollen door verzekerden, patiënten en zorgverleners, is niet vanzelfsprekend. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert in een advies aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat de legitimiteit van zorgverzekeraars moet worden versterkt.

Pauline Meurs (foto), voorzitter van de RVZ, heeft het advies ‘De stem van verzekerden’ aan André Rouvoet, voorzitter van ZN, overhandigd. De legitimiteit van zorgverzekeraars kan worden versterkt door vaker verzekerden te betrekken bij het zorginkoopproces, bij het beleid van de verzekeraar en bij de dienstverlening aan verzekerden, zo luist de boodschap. Van verzekeraars mag bovendien worden verwacht dat zij verantwoording afleggen aan de belanghebbenden over de wijze waarop zij de betrokkenheid van verzekerden hebben ingericht. Het externe toezicht zal zich meer moeten richten op risico’s voor toegankelijkheid en kwaliteit die volgen uit deze nieuwe positie van zorgverzekeraars.

Verzekerden betrekken bij het zorginkoopproces
Zorgverzekeraars kunnen verzekerden en patiënten meer dan nu deel laten nemen aan de besluitvorming. De kennis en ervaring van verzekerden en patiënten wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van de zorginkoop en kan actief worden ingezet bij de verschillende fases van het zorginkoopproces. Dit kan door middel van verzekerdenraden, klantenpanels en regionale bijeenkomsten, maar ook met meer moderne instrumenten als digitale communities en crowdsourcing.

Een goed functionerende ledenraad
De RVZ ziet een belangrijke rol voor de ledenraad. Een goede ledenraad houdt de raad van bestuur scherp en beoordeelt het beleid van de verzekeraar vanuit het perspectief van de verzekerde en de patiënt. De ledenraad zou onafhankelijk, deskundig en representatief moeten zijn en voldoende lerend vermogen bezitten.
De RVZ adviseert zorgverzekeraars in hun gedragscode op te nemen waar een goed functionerende ledenraad aan moet voldoen. Tevens moeten raden van bestuur en raden van commissarissen zich verantwoorden over wat zij hebben gedaan met de signalen vanuit de ledenraad.

Externe toezicht beter afstemmen
Door het externe toezicht op risico’s voor toegankelijkheid en kwaliteit te richten en niet alleen op de financiële stabiliteit en betaalbaarheid kan de legitimiteit van zorgverzekeraars worden versterkt. De zorginkooprol is niet precies omschreven en vastgelegd in wetgeving. De Nederlandse Bank (DNB) en de Nationale Zorgautoriteit (NZa) zouden hun toezichtaanpak beter op elkaar moeten afstemmen. Het moet anders: meer gericht op basis van principes en het vergroten van het leervermogen van zorgverzekeraars.

Kiezen voor kwaliteit
Burgers moeten hun zorgverzekeraar kunnen kiezen op basis van kwaliteit van de zorginkoop en kwaliteit van de dienstverlening. Hiervoor hebben burgers eerlijke informatie nodig over de keuzes van de verzekeraar. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld op hun website helder maken welke zorg gecontracteerd is, hoe patiënten en verzekerden betrokken zijn en welke criteria en overwegingen zijn gehanteerd, aldus de De stem van verzekerden.

De aanbevelingen uit De stem van verzekerden zijn hier te lezen.

(Foto: RVZ)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *