RVS: toets beleid en initiatieven aan drie principes

RVS: toets beleid en initiatieven aan drie principes

Datum: 12 februari 2018

Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij totstandkoming van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een dialoog met de samenleving. De RVS noemt drie principes om nieuwe beleidsplannen, maatregelen en initiatieven aan te toetsen. Deze principes zijn: eenvoud, grenzenwerk en leren.

De Raad ging in gesprek over De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS. Ze beschreven hun ideeën over wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan in de zorg en hulp in Nederland. De RVS heeft  zijn visie op wat er leeft opgesteld in het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp.

“De overheid staat voor grote puzzels in zorg en hulp waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Wij hebben die vraagstukken verbonden met de taal en belevingswereld van burgers. Hun dagelijkse ervaringen zijn een waardevolle, onmisbare kennisbron zijn voor beleid op alle niveaus”, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS. De Raad stelt dat het zaak is dat politici, beleidsmakers en bestuurders actief verbinding zoeken met de dagelijkse belevingswereld van zorgvragers en zorgverleners.

Drie principes: eenvoud, grenzenwerk, leren
In het essay Gezien en gehoord presenteert de RVS drie principes om de komende jaren nieuwe beleidsplannen, maatregelen en initiatieven aan te toetsen. De drie principes zijn: eenvoud, grenzenwerk en leren. Zoals ook in de kernboodschap staat, zijn bij elk principe zijn twee vragen leidend.

Eenvoud
Voor wie maak ik het nu eenvoudig?  – Begrijpt de burger het?
Grenzenwerk
Kan ik hiermee voorbij domeingrenzen werken? – Ken ik de gevolgen hiervan voor anderen?
Leren
Welk inzicht levert mij dit op? – Welk inzicht levert dit de ander op?

Verbinding tussen tekentafel en ervaringen
Het werken met de drie principes maakt het mogelijk dat politici, beleidsmakers, bestuurders en professionals elkaar kunnen scherpen én elkaar kunnen aanspreken op hun afwegingen, aldus de RVS. De principes bieden een check: zijn we met de goede dingen bezig? Is er draagvlak te verwachten voor deze aanpak? Gezien en gehoord is dan niet langer alleen de titel van het essay, maar een manier van werken die zorgt voor een actieve verbinding tussen de ‘tekentafel’ en de ervaringen van mensen.

Meewerken aan een gezonde samenleving
“Het project ‘De Zorgagenda’ had van begin tot eind een interactief karakter”, vertelt Pauline Meurs. “Het was indrukwekkend hoeveel mensen met ons mee hebben gedacht. Er zijn zoveel mensen die willen meewerken aan een gezonde samenleving. Daar kunnen politici, beleidsmakers en bestuurders de komende jaren echt op bouwen.” De RVS zet de dialoog met de samenleving de komende jaren voort.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.dezorgagenda.nl en/of neem kennis van de Achtergrondstudie bij Gezien en gehoord

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *