ROS’en verzorgen workshops tijdens NCVGZ 2016

ROS’en verzorgen workshops tijdens NCVGZ 2016

Datum: 15 maart 2016

ncvgz_2016-zorgenzWerelden verbinden. Dat is dit jaar het thema van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 6 en 7 april in Rotterdam. Het congres beoogt hét platform te zijn waar vernieuwende en verschillende ideeën en invalshoeken samenkomen en worden uitgewisseld. De ROS’en dragen bij aan het programma met workshops over Werelden verbinden in de wijk en PlusPraktijken is Oostelijk Zuid-Limburg.

Workshop 1: Werelden verbinden in de wijk? Tips and trics vanuit de methode ‘data-dialoog-doen’!
Gezondheid, zorg en welzijn met elkaar verbinden in de wijk. Veel professionals staan voor deze opgave, die wordt bemoeilijkt door (tegenstrijdige) belangen, draagvlak en langdurige processen. Om met elkaar in dialoog te kunnen gaan en samen de juiste beslissingen kunnen nemen, is het van groot belang om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodat op basis van die informatie in interactieve sessies met elkaar kan worden gewerkt aan een gezamenlijk gedragen plan. De drie ROS’en Robuust, Caransscoop en OOGG geven, vanuit de gezamenlijke samenwerking Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een kijkje in de wereld van ervaren adviseurs die dagelijks ondersteunen in deze trajecten, waarbij zij uitgaan van het principe ‘data-dialoog-doen’. De workshop tijdens het NCGVZ wordt verzorgd door:
Jantien Heideman, OOGG en CBB
Karin Neeleman, Caransscoop
Annet Joustra, Robuust
Klik HIER voor meer informatie.

Workshop 2: PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten behoeve van Triple Aim
Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. De PlusPraktijken van proeftuin MijnZorg, waar Robuust programmamanager is, sluiten aan op de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het doel is om met deze PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de Triple Aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Op interactieve wijze wordt tijdens de workshop meer verteld over de PlusPraktijken, die in januari 2016 zijn gestart. Deze workshop tijdens het NCVGZ wordt verzorgd door:
Vera Op den Drink (Robuust)
Marijn Verburg (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg)
Klik HIER voor meer informatie.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *