ROSAlmere: “Wij zitten in de haarvaten van de zorg”

ROSAlmere: “Wij zitten in de haarvaten van de zorg”

Datum: 18 december 2015

wim_klein_nagelvoort_zorgenzHet is een kleine ROS in een nog tamelijke jonge polderstad die gebouwd is op de voormalige Zuiderzee: Almere. “We gaan de straat op, het veld in. We willen graag contact blijven houden met de zorgverleners in de eerste lijn, en ook met de partners in de tweede lijn en het sociale domein”, zegt Wim Klein Nagelvoort, manager van ROSAlmere.

ROSAlmere, schakelbord tussen álle Almeerse eerstelijns zorgverleners, staat op de website te lezen. Klein Nagelvoort wil er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar een aantal jaren geleden overheerste het beeld dat ROSAlmere – toen nog ROSA geheten – te veel gelieerd was aan Zorgroep Almere en te weinig ondersteuning bood aan de vrijgevestigde zorgverleners in de stad. “Dat medewerkers van Zorggroep Almere taken voor de ROS uitvoerden, die tijd ligt ver achter ons. Er was sprake van een spanningsveld en daarom is in 2010 besloten dat wij een zelfstandige ROS werden met een nieuwe naam en een nieuw logo. Het beschikbare budget komt ten goede aan alle zorgverleners, in de geest van de bedoelde ondersteuningsgelden. We zijn nu onafhankelijk, hebben een eigen gezicht en zitten in alle netwerken.”

In beeld brengen wat er speelt
Een van de activiteiten in het afgelopen jaar is een uitgebreide regioanalyse. Daarnaast heeft ROSAlmere een rondje langs het veld gemaakt, in de afgelopen maanden. Wat leeft er bij zorgverleners, managers en directies van organisaties in en rond de zorg? Hoe kunnen we de huisartsen en praktijkondersteuners inzetten bij wijkgericht werken? Hoe kan deze beroepsgroep goed samenwerken met de wijkteams? “Deze vraag houdt ons ook bezig. Eind 2013 hebben we alle zorgverleners al uitgenodigd om hen in een bijeenkomst te informeren over de transities. De meesten hadden toen geen idee wat hen te wachten stond en dat is ook logisch. Het is zo groot en ingrijpend, dat kun je als individuele huisarts niet goed overzien. Dat is onze taak: het beleid vertalen en informatiebijeenkomsten organiseren.”

Investeren in samenwerking met wijkteam
Het is ook een gespreksonderwerp dat aan de orde komt in de gesprekken die Klein Nagelvoort en zijn adviseurs in 2015 voeren met zorgverleners in de gezondheidscentra. Zijn voorzichtige eerste conclusie: mensen moeten elkaar kennen, elkaar in de ogen kunnen kijken en dat kost tijd. “Daar moeten we twee à drie jaar voor uittrekken. We hanteren op kantoor het volgende beeld: in een lange gang zit aan de ene kant de huisarts met zijn deur wagenwijd open, aan de andere kant zit het wijkteam, ook met een open deur. Maar ze komen beide hun kamer niet uit. Er is nog geen geborgde samenwerking.” Daar ligt volgens Klein Nagelvoort een schone taak voor de ROS om als smeerolie te fungeren.

Aansluiten bij wijkgericht werken
De positie van het maatschappelijk werk valt Klein Nagelvoort op. “De huisartsen kennen de meeste maatschappelijk werkers die vroeger in de gezondheidscentra werkten en nu in een wijkteam zitten. Dat scheelt enorm, de huisartsen weten wie wat doet. Voor een vrijgevestigde huisarts, de eenpitter, is het een stuk lastiger om aansluiting te vinden bij het wijkgericht werken. Ik ken een huisarts die gevestigd is op een industrieterrein. De patiënten zijn waarschijnlijk geografisch verspreid. Zij kan geen contacten onderhouden met zoveel verschillende wijkteams. Hoe dat moet, daar heb ik ook nog geen antwoord op.” Overigens vindt Klein Nagelvoort dat de gemeente een verkeerd beeld heeft neergezet van de wijkteams. “Dat een keukentafelgesprek en een wijkteam alles wel oplossen. Zo werkt het dus niet.”

Ruimte voor substitutie
Een beetje bijzonder is ROSAlmere toch wel. Het is behoorlijk overzichtelijk allemaal: ROSAlmere heeft de stad Almere als werkgebied, en Zorggroep Almere waar de meeste zorgverleners werken en het Flevoziekenhuis als belangrijke spelers. Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? “Dat zijn e-health, zelfmanagement, preventie in de wijk, verbinding wijkteams en eerstelijnszorg en substitutie. We zijn met een aantal specialisten, zoals internisten, longartsen en cardiologen in gesprek, over verschuiving van taken naar de eerste lijn. Ook hier merk je weer dat specialisten in patiënten denken en bestuurders in beleidsplannen en risico’s. Ik zie zeker ruimte voor substitutie. In de plannen van het ziekenhuis voor de komende tijd zie ik een handreiking naar de eerste lijn, om die te laten groeien in plaats van dat het ziekenhuis zelf de groei opvangt.”

Dit is ons cadeautje voor jullie
De avond voor ons gesprek organiseerde ROSAlmere voor de vijfde keer een inspiratieavond voor alle zorgverleners. Klein Nagelvoort spreekt er enthousiast over. “Nog voor ze wisten wie er kwamen, hadden zo’n 170 mensen zich aangemeld, van diëtist tot lid van de raad van bestuur van Zorggroep Almere. We nodigen een aantal sprekers uit om te vertellen wat hen drijft om te doen wat ze doen. Maar dan zonder PowerPoint en spreekgestoelte. Zo kwam PvdA-Kamerlid Lea Bouwman bijvoorbeeld vertellen over haar tweelingbroer die een beperking heeft, de gynaecologe Gunilla Kleiverda over haar inzet voor de abortusbeweging Women on the Waves en haar burgerlijke ongehoorzaamheid. We zorgen voor goed eten en zeggen: zak maar onderuit en laat je inspireren, dit is ons cadeautje voor jullie. Het was een schot in de roos, er waren tweehonderd mensen. Ook hieruit blijkt dat we in de haarvaten zitten van de Almeerse zorg!”

Corina de Feijter

[Foto: Garn Fotografie]

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *