ROHA bundelt ervaringen met persoonsgerichte zorg

ROHA bundelt ervaringen met persoonsgerichte zorg

Datum: 29 mei 2018

In 2016 startte de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA) met het project ‘Van vinken naar vragen en luisteren’, waarbij de zorggroep in de regio Amsterdam van ketenzorg naar meer persoonsgerichte zorg wilde bewegen. De ervaringen van de zorgverleners én patiënten van ROHA zijn gebundeld in een boekje: ‘Wie zal het een zorg zijn’. De interviews geven een goed beeld van hoe mensen hun ziekte ervaren, wat hun drijfveren of juist valkuilen zijn, en ook de geïnterviewde zorgprofessionals vertellen open en eerlijk over hun leerproces.

Het is een mooi ontworpen document waarin veel ervaringen met persoonsgericht werken en een andere manier van gespreksvoering worden gebundeld. Hoe ervaren patiënten de gesprekken, wat doen de praktijkondersteuners en huisartsen nu anders?

Andere manier van gesprek voeren
Een van speerpunten bij ROHA is de verschuiving van ziekte en zorg (ZZ) naar een perspectief waar gezondheid en gedrag (GG) centraal staan, de ZZ-naar-GG aanpak. Sinds 2016 geeft ROHA die visie een concrete invulling door het organiseren van trainingen, waar met een gespreksmethodiek wordt geoefend. Inmiddels zijn er 100 zorgverleners geschoold in de GG/ZZ-visie.
De ROHA heeft laten onderzoeken hoe patiënten de nieuwe wijze van gespreksvoering ervaren, en wat het effect is van de training op de manier van werken van de zorgverleners en hun interactie met de patiënt.

Recht doen aan mens die tegenover je zit
In het boekje komt een aantal thema’s aan de orde, zoals: Je mag wel met je ziekte leven maar je moet niet om je ziekte leven, of: Niet de zweep erover of het opgeheven vingertje. Er worden per thema voorbeelden beschreven, met citaten van zorgverleners en patiënten. Bij elk voorbeeld staat steeds een aandachtspunt, conclusie en suggestie hoe het gesprek anders kan. De geïnterviewden wordt in spreektaal opgevoerd, een bewuste keuze ‘omdat deze vorm recht doet aan de GG-methodiek, namelijk het (her)kennen van de mens die tegenover de zorgverlener zit. Iedere keer gaat het over een uniek individu’, zo staat in het boekje.

ROHA begeleidt huisartspraktijken bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de ketenzorg, en is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen. Binnen ROHA werken ruim 180 huisartsen uit de regio Amsterdam samen, om zorg te leveren aan zo’n 360.000 patiënten.

Lees hier het boekje ‘Wie zal het een zorg zijn?’

(Illustratie uit boekje)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *