Risicodragendheid wordt opgevoerd

Risicodragendheid wordt opgevoerd

Datum: 1 september 2015

domino-effect-ririsodragendheid-zorgenzVanaf 1 januari 2016 wordt de risicodragendheid van zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergroot, dat schrijft minister Edith Schippers aan de Tweede Kamer. Per 2017 moeten zorgverzekeraars, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volledig risicodragend werken.

Dat betekent dat de zorgverzekeraars niet langer achteraf geld herverdelen als zij meer of minder hebben moeten uitgeven aan bepaalde groepen verzekerden. Dat zorgverzekeraars individueel dit risico gaan dragen, leidt er volgens de minister toe dat zij zich extra inspannen om de zorgkosten te beheersen: de risicodragendheid van verzekeraars is daarmee een onmisbaar onderdeel van de Zvw.

De volgende stappen
In 2015 voeren verzekeraars de Zorgverzekeringswet al voor een groot deel risicodragend uit. Bij de wijkverpleging, geneeskundige- en langdurige Geestelijke Gezondheidszorg en de oncolytica is dit nog niet volledig het geval. Per 2016 worden stappen gezet om de risicodragendheid van verzekeraars voor deze zorgvormen op te voeren. Deze leiden ertoe dat verzekeraars de Zorgverzekeringswet in 2016 al bijna volledig risicodragend uitvoeren. Slechts een beperkt aantal van de 25 verzekeraars zal nog achteraf gecompenseerd of afgeroomd worden. Daarnaast geldt er een éénjarige uitzondering voor alle zorgverzekeraars voor bepaalde nieuwe, dure geneesmiddelen, die na het jaar automatisch vervalt.

Extra inzet voor chronisch zieken
De stappen in risicodragendheid zijn mogelijk gemaakt door de forse verbeteringen in de modellen die vooraf kunnen voorspellen welke zorgkosten bepaalde groepen verzekerden zullen maken. Hierover heeft de minister de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd. Daarmee heeft zij invulling gegeven aan haar brief ‘Kwaliteit Loont’, waarin zij eerder dit jaar aankondigde dat zij de compensatie voor chronisch zieken aan zorgverzekeraars zou verbeteren. Dit zorgt ervoor dat zorgverzekeraars zich extra gaan inzetten voor doelmatige zorg van hoogwaardige kwaliteit voor chronisch zieken en mensen die veel gebruik maken van zorg en minder prikkels hebben om zich vooral op jonge gezonde verzekerden te richten.

(Foto: Brian A. Jones/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *